CDZDMInformacjeInne

Inne

Ulotka informacyjna - schemat szkolnictwa
Pobierz arena_internet_2019.pdf 1.71 MB
Co pomaga, a co przeszkadza uczniowi - czyli słów kilka o wyborze szkoły - cz.I
Pobierz Co pomaga, a co przeszkadza uczniowi - czyli słów kilka o wyborze szkoły - cz.I.pdf 667 KB
Co pomaga, a co przeszkadza uczniowi - czyli słów kilka o wyborze szkoły - cz.II
Pobierz Co pomaga, a co przeszkadza uczniowi - czyli słów kilka o wyborze szkoły - cz.II.pdf 548 KB
Uczniu - w poszukiwaniu tożsamości i...zawodu_cz.I
Pobierz Uczniu - w poszukiwaniu tożsamości i...zawodu_cz.I.pdf 546 KB
Uczniu - w poszukiwaniu tożsamości i...zawodu_cz.II
Pobierz Uczniu - w poszukiwaniu tożsamości i...zawodu_cz.II.pdf 669 KB
Deklaracja dostępności Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.cdzdm.pl.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-30. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, może zawierać dokumenty pakietów biurowych LibreOffice i Microsoft Office i pliki PDF, które mogą nie być w pełni dostępne. Pliki można odczytać za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, w które wyposażone są przeglądarki internetowe

Wyłączenia:
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Ostatnia aktualizacja: 2021-03-29
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 61 855 76 04,
 • bądź adres e-mail: [email protected]
 • wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności, osoba kontaktowa Rafał Woźny.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 • Budynek, w którym mieści się siedziba Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, usytuowany jest w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5.
 • Przed budynkiem od strony ul. Działyńskich znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Działyńskich i od ulicy Nowowiejskiego. Od ulicy Nowowiejskiego 29 wejście do budynku jest z poziomu ulicy oraz ze specjalnie przystosowanym wjazdem dla osób z niepełnosprawnościami od boiska szkolnego, a od strony Działyńskich z poziomu chodnika.
 • Budynek ma 3 kondygnacje, wyposażony jest w platformę schodową oraz toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • po zawiadomieniu o takiej potrzebie osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem.
Deklaracja dostępności
Pobierz showWydrukPage.pdf 109 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem