O rekrutacji


Na bieżąco monitorujemy informacje zamieszczane m.in. na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wydziału Oświaty, Kuratorium Oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czy elektronicznego naboru. Na ich podstawie opracowujemy dla Was dokumenty oraz zamieszczamy linki - w tej zakładce znajdziesz informacje, które pomogą Tobie sprawnie przejść przez proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2022/23.


Stworzyliśmy dla Was przewodnik po wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Jeśli nie macie jeszcze sprecyzowanych pomysłów na szkoły i klasy, zachęcamy do pobrania i zapoznania się z naszym przewodnikiem.

Co w przewodniku?

Znajdziecie w nim odpowiedź na pytanie jak podjąć najtrafniejszą decyzję o wyborze szkoły na podstawie poznania siebie, zawodów i szkół. W celu lepszego poznana siebie przygotowaliśmy dla Was zbiór darmowych testów online, które pomogą w lepszym poznaniu siebie. Przewodnik zawiera również zbiór informacji i linków o zawodach oraz szkołach przydatnych przy dokonaniu wyboru.

Sprawdźcie, w jakich aspektach potrzebujecie uzupełnić informacje, wykonajcie ćwiczenia, obejrzyjcie wideo, poczytajcie artykuł, zajrzyjcie na proponowane strony.

Zrobienie tego wspólnie z rodzicem nie tylko dostarczy Wam wiele praktycznej wiedzy, ale także może być wspaniałą przygodą i pomysłem na ciekawy wieczór :)

Przewodnik po wyborze szkoły ponadpodstawowej
Pobierz MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK 8-KLASISTY.pdf 6.03 MB

(PL) REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022_23
Pobierz (PL) PREZENTACJA - REKRUTACJA DO SZKӣ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZK.2022_23.pdf 6.94 MB
(UKR) PREZENTACJA - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZK.2022_23
Pobierz (UKR) PREZENTACJA - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZK.2022_23.pdf 3.45 MB
(ROS) PREZENTACJA - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZK.2022_23
Pobierz (ROS)PREZENTACJA - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZK.2022_23_1.pdf 3.46 MB


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Na stronie naboru,  dostępne są już informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Już niedługo pojawi się tu prezentacja Wydziału Oświaty dotycząca zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego, które biorą udział w elektronicznym naborze na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa


Aktualne informacje znajdują się także  na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce pytania i odpowiedzi- rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim, wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż sześciu szkół i dowolnej liczby oddziałów/klas w ramach tych szkół. 
Większość szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim prowadzi rekrutację elektroniczną.
Na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ można poznać ofertę dla absolwentów szkół podstawowych.

Część szkół ponadpodstawowych z terenu Poznania nie uczestniczy w naborze elektronicznym – ich listę można znaleźć tu.


Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2022-2023
Pobierz Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2023.pdf 256 KB


Terminarz rekrutacji uzupełniającej 2022/23
Pobierz terminarz - rekrutacja uzupełniająca 22-23.pdf 542 KB


Sprawdźcie:
✅ do kiedy złożyć wniosek i dokumenty rekrutacyjne
✅ daty publikacji list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
✅ do kiedy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
✅ daty publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


ZESTAWIENIA PROGÓW PUNKTOWYCH

Poniżej prezentujemy zestawienia progów punktowych rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim.
Zestawienie progów punktowych w Liceach Ogólnokształcących 2021-22
Pobierz Zestawienie progów punktowych w Liceach Ogólnokształcących.pdf 675 KB
Zestawienie progów punktowych w Technikach 2021-22
Pobierz Zestawienie progów punktowych w Technikach 2021-22.pdf 582 KB
Zestawienie progów punktowych w Branżowych Szkołach I st. 2021-22
Pobierz Zestawienie progów punktowych w Branżowych Szkołach I st. 2021-22_1.pdf 450 KB

Na samym dole strony znajdują się progi punktowe z poprzednich lat.

Prezentowane Zestawienie progów punktowych opiera się na danych z zeszłorocznej rekrutacji.
Progi punktowe dotyczące tegorocznej rekrutacji zostaną obliczone przez system informatyczny (system Nabór PCSS) po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych.

Zamieszczone progi punktowe są informacją, którą można wykorzystać do symulacji w szacowaniu, do których oddziałów uczeń ma szansę się dostać.
Wartości progów punktowych zmieniają się z roku na rok nawet o 5 – 10 punktów w górę lub w dół (w szczególnych przypadkach - nawet więcej).

Aby skorzystać z informacji zawartych w Zestawieniu progów punktów, należy:

1) przygotować zestawienie klas wybranych przez ucznia z tegorocznej oferty szkół www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ ;

2) obliczyć szacunkową punktację na koniec ósmej klasy (Zasady przeliczania punktów można znaleźć tutaj: www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html);

3)    uzyskany wynik należy porównać z wynikami ubiegłorocznych ósmoklasistów aplikujących do wybranych klasach pamiętając, że:

a)  kolumna minimum zawiera punktację ucznia, który w zeszłym roku dostał się do danej klasy z najniższym wynikiem,

b) kolumna mediana (mediana to wartość środkowa, nie jest zatem średnią arytmetyczną) zawiera punktację ucznia, który w zeszłym roku dostał się do danej klasy ze środkowym wynikiem,

c)  kolumna maksimum zawiera punktację ucznia, który w zeszłym roku dostał się do danej klasy z najwyższym wynikiem.

Warto pamiętać, że w przypadku klas dwujęzycznych i wstępnych oraz niektórych klas sportowych do punktacji włączono również wyniki uzyskane z egzaminów dodatkowych.

 Najbezpieczniej jest porównywać szacowane wyniki do mediany.

Aby najlepiej wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ należy:

1)  na pierwszych pozycjach wpisać klasy, na których uczniowi najbardziej zależy, ale nie ma pewności, czy osiągnie tak wysokie wyniki (maksymalnie 5 – 10 punktów powyżej szacowanej punktacji):

2)  na kolejnych pozycjach - klasy z progami punktowymi odpowiadającymi szacowanej przez ucznia punktacji;

3)  na ostatnich pozycjach klasy, na których uczniowi zależy najmniej, ale do których ma szansę dostać się z dużą dozą prawdopodobieństwa (przynajmniej 5 – 10 punktów poniżej szacowanej punktacji).

Warto pamiętać, że podczas rekrutacji system informatyczny przypisze ucznia tylko do jednej klasy – pierwszej, do której wystarczy mu punktów. Dlatego tak ważne jest rzetelne przemyślenie kolejności klas wpisywanych przez ucznia do Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Zachęcamy, aby po odebraniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i poznaniu wyników z egzaminu ósmoklasisty uczeń raz jeszcze przeliczył swoje punkty i w razie potrzeby dokonał zmian we Wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - odpowiednio wpisując klasy o wyższych lub niższych progach punktowych.

Jeśli uczeń nadal będzie miał wątpliwości jak korzystać z Zestawienia progów punktowych może zgłosić się do doradcy zawodowego w szkole.

Poniżej prezentujemy progi punktowe z poprzednich lat

TECHNIKUM 2020_21
Pobierz TECHNIKUM 2020_21.pdf 992 KB
LICEUM 2020_21
Pobierz LICEUM 2020_21.pdf 1.09 MB
BRANŻOWA SZKOŁA I st. 2020_21
Pobierz BRANŻOWA SZKOŁA I st. 2020_21_3.pdf 839 KBBranżowa Szkoła I st.2019-20
Pobierz Zest.progów punkt. w Branżowych Szkół I st.2019-20.pdf 806 KB
Technikum 2019-20
Pobierz Zest.progów punkt. w Technikach 2019-20.pdf 940 KB
Liceum 2019-20
Pobierz Zest.progów punkt. w Liceach Ogólnokształcących 2019-20.pdf 1.25 MB

Informacje dotyczące uprawnień związanych z udziałem w olimpiadach przedmiotowych, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zakładka KONKURSY, OLIMPIADY, PROJEKTY


Zakładka AKTUALNOŚCI


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023


Kontakt w sprawie rekrutacji:

inspektor Izabela Szmigiero 
Wydział Rozwoju Edukacji 
tel. 780 386 124, email: [email protected] 

oraz 

starszy wizytator Rafał Renz 
Wydział Rozwoju Edukacji 
Wojewódzki Koordynator Konkursów 
tel. 780 386 057, email: [email protected] Wszystkie najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty zebrane są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

W 2022 r. w związku z warunkami nauczania zdalnego – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie, jak w latach poprzednich, w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Aby poznać szczegóły wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI oraz JĘZYKA OBCEGO wystarczy pobrać pliki umieszczone jako aneksy 2022 w zakładce Informatory: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Zachęcamy również do obejrzenia filmów informacyjnych dotyczących każdej części egzaminu: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/ Oglądając filmy trzeba mieć na uwadze, że część zadań egzaminacyjnych (zgodnie z informacjami zawartymi w aneksie do informatora) została anulowana i nie pojawi się w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty.Syntetyczne ujęcie zmian wprowadzonych do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostały przedstawione również na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym .

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20
Adriana Bilska tel.: 61 878 57 15
Paulina Taterka tel.: 61 878 42 97
Monika Wolgetan tel.: 61 878 43 01
Julia Sokal-Piechocka tel.: 61 878 43 67

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Pl. Wolności 17, III piętro
61-739 Poznań
Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050

Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
Rafał Renz – wizytator, tel. 780 386 057

W związku z licznymi i dynamicznymi działaniami oraz decyzjami władz odnośnie organizacji zajęć w szkołach, egzaminu ósmoklasisty, a być może także rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
zachęcamy do śledzenia informacji umieszczanych na oficjalnych stronach:

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Wydziału Oświaty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu


W przygotowanym zestawieniu mogą Państwo znaleźć terminy Drzwi otwartych planowanych do przeprowadzenia w poznańskich szkołach ponadpodstawowych w 2022 r.

W zestawieniu zostały umieszczone informacje uzyskane od szkół dotyczące organizowania opisywanego wydarzenia.
W związku z możliwymi zmianami terminów lub godzin  wydarzeń wprowadzanych przez poszczególne szkoły – zachęcamy do sprawdzania informacji również bezpośrednio na stronach internetowych lub fanpage'u szkoły.
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LO Marii Magdaleny

18.03.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

I Liceum Ogólnokształcące

25.03.2022r. godz. 17:00 (online)

II Liceum Ogólnokształcące

26.03.2022r. godz. 9:00 (stacjonarnie)

22.04.2022r. godz. 9:00 (online)

23.04.2022r. godz. 9:00 (online)

III Liceum Ogólnokształcące

02.04.2022r. godz. 10:00 (stacjonarnie)

IV Liceum Ogólnokształcące

01.04.2022r. godz. 16:00

V Liceum Ogólnokształcące

22.04.2022r. godz. 15:30- 18:00 (stacjonarnie)

VI Liceum Ogólnokształcące

12.04.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

VII Liceum Ogólnokształcące

29.03.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

VIII Liceum Ogólnokształcące

05.04.2022r. godz. 17:30 (stacjonarnie)

IX Liceum Ogólnokształcące

09.04.2022r. godz. 9:30-12:00

X Liceum Ogólnokształcące

26.04.2022r. godz. 16:00-18:00

02.06.2022r. godz. 16:00-18:00

XI Liceum Ogólnokształcące

27.04.2022r.

XII Liceum Ogólnokształcące

23.04.2022r. godz. 9:00-12:30 (stacjonarnie)

XIV Liceum Ogólnokształcące

21.04.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

12.05.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

XV Liceum Ogólnokształcące

18.03.2022r. godz. 17:00-19:00

09.04.2022r. godz. 10:00-12:00 (stacjonarnie)

XVI Liceum Ogólnokształcące

19.03.2022r. godz. 10:00 (stacjonarnie)

26.04.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

XVII Liceum Ogólnokształcące

09.04.2022r. godz. 10:00-12:00 (stacjonarnie)

XVIII Liceum Ogólnokształcące

02.04.2022r. godz. 10:00

XX Liceum Ogólnokształcące

18.03.2022r. godz. 18:00 (stacjonarnie)

22.04.2022r. godz. 18:00 (stacjonarnie)

XXI Liceum Ogólnokształcące

19.03.2022r. godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie)

01.04.2022r. godz. 16:00-18:00 (stacjonarnie)

07.05.2022r. godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie)

XXV Liceum Ogólnokształcące

26.03.2022r. godz. 10:00-12:00 (stacjonarnie)

08.04.2022r. godz. 16:00-18:00 (stacjonarnie)

XXVIII Liceum Ogólnokształcące

19.03.2022r. godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie)

23.04.2022r. godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie)

14.05.2022r. godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie)

XXIX Liceum Ogólnokształcące

24.03.2022r. godz. 17:00 (online)

09.04.2022r. godz. 10:00 (stacjonarnie)

XXXI Liceum Ogólnokształcące

29.03.2022r. godz. 15:00 (stacjonarnie)

12.04.2022r. godz. 15:00 (stacjonarnie)

XXXII Liceum Ogólnokształcące

30.03.2022 r. (online)
23.04.2022 r. (budynek przy ul. Fredry 13)

 

XXXVII Liceum Ogólnokształcące

01.04.2022r. godz. 16:30-19:00 (stacjonarnie)

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące

06.04.2022r.

Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie

07.04.2022r. godz. 13:00-17:00

Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie

26.03.2022r. godz. 9.00-12.00

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego

19.03.2022r. godz. 10:00 (stacjonarnie)

23.04.2022r. godz. 10:00 (stacjonarnie)

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

07.04.2022r.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

24.03.2022r. godz. 17:00 (online)

21.04.2022r. godz. 17:00

Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy

26.03.2022r.

23.04.2022r.

14.05.2022r.

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św Józefa Kalasancjusza w Poznaniu

22.04.2022r. godz. 15:30-18:00 (stacjonarnie)

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu

25.03.2022r. godz. 17:30 (stacjonarnie)

20.04.2022r. godz. 17:30 (stacjonarnie)

BRANŻOWE SZKOŁY I st.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

19.03.2022r.  godz. 10:00 (stacjonarnie)

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

 

23.04.2022r.  godz. 9:00- 12:00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

29.03.2022r.  godz. 15:00

12.04.2022r.  godz. 15:00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

25.04.2022r.  godz. 17:00-19:00

14.05.2022r.  godz. 10:00-12:00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

25.03.2022r.  godz. 17:00 (stacjonarnie)

19.05.2022r.  godz. 17:00 (stacjonarnie)

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

8.04.2022r.    godz. 17:00-19:00 (stacjonarnie)

23.04.2022r.  godz. 12:00-14:00 (stacjonarnie)

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9

23.04.2022r.  godz. 10:00

9.05.2022r.    godz. 18:00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 18

 

2.04.2022r.    godz.10:00 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 23

 

27.04 2022r.  godz. 17:00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 27

 

26.03.2022r.  godz. 10:00

9.04.2022r.    godz. 10:00

27.04.2022r.  godz. 18:00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 28

 

19.03.2022r.  godz. 9:00 – 12:00

12.04.2022r.  godz. 16:30 – 18:00

23.04.2022r.  godz. 9:00 – 12:00

14.05.2022r.   godz. 9:00 – 12:00

Branżowa Szkoła I stopnia nr 29

 

24.03.2022r.  godz. 17:00 (online) 

9.04.2022r.    godz. 10:00 (stacjonarnie) 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 34

 

26.03.2022r.  godz. 10:00

9.04.2022r.    godz. 10:00

12.05.2022r.  godz.17:00

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 42

 

19.03.2022r.  godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie) 

1.04.2022r.    godz. 16:00-18:00 (stacjonarnie) 

7.05.2022r.    godz.  9:00-12:00 (stacjonarnie) 

 

Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie

 

26.03.2022r. godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie)

 

Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu

 

19.03.2022r. godz. 9.30-12:00

22.04.2022r. godz. 17:00-19:00

23.04.2022r. godz. 9.30-12:00

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie

 

 4.04.2022r. godz. 13:00-17:00

Branżowa Szkoła I stopnia im. Rogera Sławskiego

 

18-19.03.2022r. 

piątek, godz. 10:00-18:00,      

sobota, godz. 9:00-14:00

22-23.04.2022r.

piątek, godz. 10:00-18:00,

sobota, godz. 9:00- 14:00

6-7.05.2022r.

piątek, godz.10:00-18:00,

sobota, godz.  9:00-14:00

Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy

 

 

 

26.03.2022r.   godz. 10:00 i 12:00

23.04.2022r.   godz. 10:00 i 12:00

14.05.2022r.   godz. 10:00 i 12:00

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Poznaniu

 

 

09.04.2022r.  godz. 09:00-12:00

14.05.2022r.  godz. 09:00-12:00

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

25.03.2022r.  godz. 14:00 – 19:00

9.04.2022r.    godz. 10:00 – 16:00

23.04.2022r.  godz. 10:00 – 16:00

 

TECHNIKA

Technikum Budowlane

19.03.2022r.  godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie) 

1.04.2022r.     godz. 16:00-18:00 (stacjonarnie) 

7.05.2022r.     godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie) 

 

Technikum Budowlano – Drzewne

19.03.2022r.  godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie) 

23.04.2022r.  godz. 9:00-12:00 (stacjonarnie) 

14.05.2022r.  godz.  9:00-12:00 (stacjonarnie) 

 

Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1

 

22.04.2022r. godz. 18:00

Technikum Ekonomiczno-Handlowe

29.03.2022r.  godz. 15:00  

12.04.2022r.  godz. 15:00 

 

Technikum Elektroniczno-Mechaniczne

19.03.2022r.  godz. 10:00

2.04.2022r.    godz.10:00

Technikum Elektryczno- Elektroniczne

 

26.03.2022r.    godz. 10:00

9.04.2022r.      godz. 10:00

27.04.2022r.    godz. 18:00

 

Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego

 

26.03.2022r.  godz. 10:00

9.04.2022r.    godz. 10:00

22.04.2022r.  godz. 17:00

Technikum Geodezyjno-Drogowe

 

2.04.2022r.   godz.  10:00 

Technikum Środowiska

 

19.03.2022r.  godz. 10:00

9.04.2022r.    godz.10:00

Technikum Komunikacji

30.03.2022r.  (online)

23.04.2022r. (stacjonarnie)

 

Technikum Łączności

 

26.03.2022r.  godz. 10:00

09.04.2022r.  godz. 10:00

12.05.2022r.  godz. 17:00

 

Technikum Mechaniczne

24.03.2022r. godz. 17:00 (online) 

9.04.2022r.   godz. 10:00 (stacjonarnie) 

Technikum Odzieżowo-Usługowe

17.03.2022r. godz. 17:00 (online)

27.04.2022r. godz. 17:00

Technikum Poligraficzno - Administracyjne       

25.03.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

19.05.2022r. godz. 17:00 (stacjonarnie)

Technikum Przemysłu Spożywczego

08.04.2022r.  godz. 17:00

23 04.2022r.  godz. 12:00

Technikum Nr 6

25.04.2022r. godz. 17:00-19:00

14.05.2022r. godz. 10:00-12:00

Technikum Nr 19

19.03.2022r.  godz. 9:00-12:00

 9.04.2022r.  godz. 9:00-12:00

Technikum w ZS1 w Swarzędzu

19.03.2022r. godz.9:30-12:00

22.04.2022r. godz.17:00-19:00

23.04.2022r. godz.9:30-12:00

 

Technikum w ZS w Bolechowie

7.04.2022r.  godz. 13:00-17:00

Technikum w Murowanej Goślinie

4.04.2022r.  godz. 13:00-17:00

Technikum w Rokietnicy

26.03.2022r.  godz. 10:00 i 12:00

23.04.2022r.  godz. 10:00 i 12:00

14.05.2022r.  godz. 10:00 i 12:00

 

Technikum w Rokietnicy oddział w Poznaniu

09.04.2022r.  godz. 09:00-12:00

14.05.2022r.  godz. 09:00-12:00

 

Technikum Samochodowe

23.04.2022r.  godz. 10:00

9.05.2022r.    godz. 18:00

Technikum im. Rogera Sławskiego

18-19.03.2022r. 

piątek, godz. 10:00-18:00,

sobota, godz. 9:00-14:00

22-23.04.2022r.

Piątek, godz. 10:00-18:00,

sobota, godz.  9:00- 14:00

6-7.05.2022r.

piątek, godz. 10:00-18:00,

sobota, godz. 9:00-14:00

 

Technikum w ZS w Mosinie

26.03.2022r.  godz. 9:00-12:00

Technikum w Tarnowie Podgórnym

25.03.2022r.   godz. 14:00 – 19:00

9.04.2022r.     godz. 10:00 – 16:00

23.04.2022r.   godz. 10:00 – 16:00

 


SZKOŁY NIEUCZESTNICZĄCE
W ELEKTRONICZNYM NABORZE

Liceum Plastyczne im. P. Potworowskiego 

 

 09.04.2022r. godz. 10.00-14.00 (zapisy online)

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia

im. J. Kliszewskiej 

 

 09.04.2022r. godz. 13.30 

Liceum Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

im. Matki J. Borzęckiej 

 

 09.04.2022r. godz. 10.00

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. R. Strzałkowskiego 

 

 26.03.2022r.  godz. 17.00 (online)

Liceum da Vinci 

 

 

 Rekrutacja jest już prawie zamknięta.

Szkoła O!Mega- Liceum Ogólnokształcące  

 

 

 21.03.2022r. godz. 17.00

Technikum TEB 

 

 08.04.2022r.

 01.06.2022r.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Handlu i Usług 

 26.03.2022r. godz.11.00

 02.04.2022r. godz.11.00

 21.05.2022r. godz.11.00

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Dawida w Poznaniu 

 

 18.03.2022r. godz. 10.00 -15.00

 19.03.2022r. godz.10.00 - 15.00

Wybór szkoły ponadpodstawowej już za chwilę! My w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży doskonale wiemy, że dla niektórych to prawdziwe wyzwanie, dlatego chcemy Wam towarzyszyć w drodze do trafnego wyboru szkoły średniej. 

Zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału, by nie przegapić kolejnych wskazówek, jak trafnie wybrać szkołę ponadpodstawową.Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem