Opis wymagań stanowisk pracy


Opis wymagań stanowisk pracy dla zawodu powstał w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Powstały opis jest efektem badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich pracodawców zatrudniających absolwentów szkół zawodowych, dzięki czemu badanie ma charakter unikatowy w skali kraju. Uzyskane wyniki badań uzupełniono informacjami z dostępnych źródeł zawodoznawczych.

Przygotowane z udziałem pracodawców informacje mogą być w szczególności pomocne dla:
  • Dyrektorów szkół zawodowych w procesie doskonalenia programów nauczania dla zawodów poprzez ich dostosowywanie do wymagań rynku pracy, w naszym przypadku przedstawionych w formie opisów stanowisk pracy;
  • Uczniów szkół zawodowych w procesie opracowania zindywidualizowanych programów praktyk oraz staży zawodowych u pracodawców;
  • Nauczycieli kształcenia zawodowego w modernizacji wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz dostosowania praktycznej części zajęć edukacyjnych do zadań i czynności wykonywanych na stanowiskach pracy;
  • Szkolnych doradców zawodowych do przygotowania materiałów zawodoznawczych, prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego czy wskazania potencjalnych ścieżek awansu zawodowego kandydata do zatrudnienia w danym zawodzie;
  • Pracodawców w procesie rekrutacji pracowników, sporządzania opisów nowych stanowisk pracy uruchamianych w przedsiębiorstwie czy też aktualizacji już istniejących opisów obowiązków pracowników.
Opis wymagań stanowisk pracy składa się z 3 części:
1) Ogólnego opisu wymagań, w którym przedstawiono m.in. syntezę zawodu, warunki pracy, wymagania psychofizyczne i zdrowotne, możliwości awansu zawodowego oraz tendencje zmian w zawodzie;
2) Kart przykładowych stanowisk pracy, na których opisano czynności zawodowe wykonywane na stanowisku pracy, obsługiwane urządzenia, maszyny i narzędzia, efekty pracy oraz wymagania rekrutacyjne;
3) Oceny przez pracodawców kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych nabytych przez absolwentów szkół zawodowych.

Opracowany materiał ma charakter ekspercki, gdyż przedstawiono w nim opinie i opisy stanowisk pracy w kilku firmach działających na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznań. Nie stanowi on zamkniętego katalogu i wskazane jest, aby w przyszłości opis wymagań stanowisk pracy był aktualizowany i rozszerzany o opisy kolejnych stanowisk pracy. Materiał przygotowano w oparciu o dokumenty prawne obowiązujące na czas realizacji badań.

Cukiernik
Opis wymagań pracy w zawodzie - Cukiernik (751201)
Pobierz 01_Opis_wymagan_Cukiernik.pdf 5.29 MB
Elektryk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Elektryk (741103)
Pobierz 02_Opis_wymagan_Elektryk.pdf 475 KB
Technik Elektryk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik Elektryk (311303)
Pobierz 03_Opis_wymagan_Techn_Elektryk.pdf 551 KB
Elektronik
Opis wymagań pracy w zawodzie - Elektronik (742117)
Pobierz 04_Opis_wymagan_Elektronik.pdf 510 KB
Technik elektronik
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik elektronik (311408)
Pobierz 05_Opis_wymagan_Technik_elektronik.pdf 591 KB
Technik energetyk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik energetyk (311307)
Pobierz 06_Opis_wymagan_Technik_energetyk.pdf 1.71 MB
Technik informatyk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik informatyk (351203)
Pobierz 07_Opis_wymagan_Technik_informatyk.pdf 648 KB
Technik teleinformatyk
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik teleinformatyk (351103)
Pobierz 08_Opis_wymagan_Technik_teleinformatyk.pdf 749 KB
Technik usług fryzjerskich
Opis wymagań pracy w zawodzie - Technik usług fryzjerskich (514105)
Pobierz 09_Opis_wymagan_Technik_uslug_fryz.pdf 870 KB
Fryzjer
Opis wymagań pracy w zawodzie - Fryzjer (514101)
Pobierz 10_Opis_wymagan_Fryzjer.pdf 569 KB
Technik Spedytor
Pobierz 11_Technik_Spedytor.pdf 490 KB
Kucharz
Pobierz 12_Kucharz.pdf 8.23 MB
Lakiernik
Pobierz 13_Lakiernik.pdf 1.04 MB
Technik procesow drukowania
Pobierz 14_Technik procesow drukowania.pdf 602 KB
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Pobierz 15_Technik_grafiki i poligrafii cyfrowej.pdf 1.16 MB
Technik Fotografii i Multimediow
Pobierz 16_Technik Fotografii_i_Multimediow.pdf 510 KB
Technik przemysłu mody
Pobierz 17_Technik%20przemys%B3u%20mody.pdf 483 KB
Technik organizacji reklamy
Pobierz 18_Technik_organizacji_reklamy.pdf 755 KB
Technik eksploatacji portów terminali
Pobierz 19_Technik_eksploatacji_portow_i_terminali.pdf 548 KB
Wędliniarz
Pobierz 20_W%EAdliarz.pdf 1.13 MB
Elektromechanik Pojazdow Samochodów
Pobierz 21_ Elektromechanik_Pojazdow_Sam.pdf 444 KB
Technik budownictwa
Pobierz 22_Technik budownictwa.pdf 916 KB
Technik geodeta
Pobierz 23_Technik_geodeta.pdf 532 KB
Technik rolnik
Pobierz 24_Technik rolnik.pdf 667 KB
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Pobierz 25_Technik_zywienia_uslug_gastronomicznych.pdf 657 KB
Technik technologii drewna
Pobierz 26_Technik technologii drewna.pdf 604 KB
Technik Technologii żywności
Pobierz 27_Technik Techn_zywnosci.pdf 553 KB
Technik obsługi turystycznej
Pobierz 28_Technik_obslugi_turystycznej.pdf 521 KB
Mechanik pojazdów samochodowych
Pobierz 29_Mechanik pojazdow samochodowych.pdf 453 KB
Technik Pojazdów Samochodowych
Pobierz 30_Technik_Pojazdow_Samochodowych.pdf 581 KB
Ślusarz
Pobierz 31_%8Clusarz.pdf 601 KB
Technik mechanik
Pobierz 32_Technik mechanik.pdf 656 KB
Technik logistyk
Pobierz 33_Technik logistyk.pdf 520 KB
Technik renowacji elementów architektury
Pobierz 34_Technik%20renowacji%20element%F3w%20architektury.pdf 701 KB
Technik hotelarstwa
Pobierz 35_Technik_hotelarstwa.pdf 495 KB
Piekarz
Pobierz 36_Piekarz.pdf 491 KB
Blacharz samochodowy
Pobierz 37_Opis wymagan_Blacharz_samochodowy.pdf 937 KB
Mechatronik
Pobierz 38_Opis wymagan_Mechatronik.pdf 980 KB
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Pobierz 39_Opis wymagan_Monter sieci i instalacji sanitarnych.pdf 1.4 MB
Opiekun medyczny
Pobierz 40_Opis wymagan_Opiekun medyczny.pdf 990 KB
Sprzedawca
Pobierz 41_Opis wymagan_Sprzedawca.pdf 908 KB
Stolarz
Pobierz 42_Opis wymagan_Stolarz.pdf 981 KB
Tapicer
Pobierz 43_Opis wymagan_Tapicer.pdf 1.01 MB
Technik mechatronik
Pobierz 44_Opis wymagan_Technik mechatronik.pdf 1.48 MB
Technik automatyk
Pobierz 46_Opis wymagan_Technik_automatyk.pdf 936 KB
Technik elektroenergetyk
Pobierz 48_Opis wymagan_Technik_elektroenergetyk.pdf 890 KB
Technik ekonomista
Pobierz 47_Opis wymagan_Technik_ekonomista.pdf 1.59 MB
Technik optyk
Pobierz 49_Opis wymagan_Technik_optyk.pdf 1.14 MB
Technik architektury krajobrazu
Pobierz 50_Opis wymagań_Technik_architektury_krajobrazu.pdf 1.98 MB
Technik budowy dróg
Pobierz 51_Opis wymagań_Technik_budowy dróg.pdf 1.88 MB
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Pobierz 52_Opis zawodu_Monter_zabudowy_i_robót_wykończeniowych.pdf 1.05 MB
Kierowca mechanik
Pobierz 54_Opis_Kierowca_mechanik.pdf 1.43 MB
Murarz-tynkarz
Pobierz 53_Opis zawodu_Murarz-tynkarz.pdf 1.34 MB
Technik analityk
Pobierz 45_Opis wymagan_Technik_analityk_1.pdf 583 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem