Uchwała nr nr XLI/708/VII/2017

UCHWAŁA NR XLI/708/VII/2017

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 24 stycznia 2017r.

  w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

 

Na podstawie art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Poznania przyjmuje program rozwoju, zwany dalej „Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uznając dynamikę uwarunkowań społeczno-gospodarczych otoczenia oraz przyjmując wdrażanie i monitoring Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ za nieodłączny element cyklu strategicznego, przewiduje się aktualizację ww. dokumentu w odstępach co najmniej dwuletnich, przy czym w uzasadnionych przypadkach okres ten może być krótszy iobejmować wybrane zakresy tej Strategii.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

 Traci moc uchwała Nr LX/929/VI/2013 Rady Miasta Poznania z 10 grudnia 2013 r. wsprawie Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

 § 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem