Matura


Egzamin maturalny zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji. Ponadto stanowi poświadczenie osiągnięcia przez Ciebie wymaganego poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.

Ważne daty

 • 30 września 2021 ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 • 7 lutego 2022 w tym dniu upływa termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych
 • 4 maja 2022 rozpoczęcie egzaminów maturalnych, egzamin maturalny z języka polskiego
 • 5 maja 2022 egzamin maturalny z matematyki
 • 6 maja 2022 egzamin maturalny z języka angielskiego
 • 20 maja 2022 zakończenie egzaminów maturalnych

 • Obowiązkowe egzaminy

  Obowiązkowo przystępujesz do dwóch egzaminów w części ustnej (z języka polskiego i języka obcego nowożytnego) oraz czterech egzaminów w części pisemnej (z języka polskiego na poziomie podstawowym, z matematyki na poziomie podstawowym, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym).

  Pozytywny wynik egzaminu maturalnego

  Warunkiem zdania matury i otrzymania świadectwa maturalnego jest spełnienie następujących kryteriów:

 • uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,
 • uzyskanie co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,
 • przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (brak określonego progu zaliczenia dla tego przedmiotu).‎

 • Egzamin z przedmiotu dodatkowego

  Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, możesz przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów, z listy zamieszczonej poniżej. Wybór nie musi pokrywać się z przedmiotami, których uczyłeś się w szkole.
  Propozycje przedmiotów dodatkowych:

    biologia   chemia   filozofia   fizyka   geografia
    historia   historia muzyki
    historia sztuki   informatyka   matematyka
    język angielski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)‎   język francuski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)‎
   język hiszpański (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)‎
    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)‎
    język rosyjski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)‎
    język włoski (na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym)‎   język łaciński i kultura antyczna
    język białoruski jako język mniejszości narodowej
    język litewski jako język mniejszości narodowej
    język niemiecki jako język mniejszości narodowej
    język ukraiński jako język mniejszości narodowej   język łemkowski jako język mniejszości etnicznej   język kaszubski jako język regionalny   język polski   wiedza o społeczeństwie


  Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎maksymalny wynik.‎

  Egzamin maturalny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości. Dostosowanie warunków lub form egzaminu na podstawie odpowiednich dokumentów przysługuje osobom:
  • niesłyszącym;
  • słabosłyszącym;
  • niewidomym;
  • słabowidzącym;
  • z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk;
  • z afazją;
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • z chorobami przewlekłymi; chorym lub niesprawnym czasowo;
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
  • znajdującym się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
  • mającym trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej.


  Materiał opracowany na podstawie danych zawartych na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej,
  więcej informacji:

  POLECANE STRONY


  • Na stronie znajdują się informacje dotyczące sposobów organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, podstawy programowe, informacje o ośrodkach egzaminacyjnych, zasadach zwolnień z egzaminów oraz formularze deklaracji i wniosków.


  • Kompendium wiedzy dotyczącej egzaminu maturalnego. W zakładce „matura – egzamin w nowej formule” znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu i organizacji egzaminu, harmonogramy, podstawa programowa, arkusze maturalne z zasadami oceniania, wyniki i sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.


  • Warto śledzić przede wszystkim zamieszczane na stronie aktualności, które dotyczą organizacji roku szkolnego, przebiegu egzaminu maturalnego oraz zasad tworzenia arkuszy egzaminacyjnych.


  • Na stronie znajdziesz przede wszystkim poradnik maturzysty, a także arkusze maturalne z ubiegłych lat, aktualności edukacyjne oraz coroczny ranking dotyczący uczelni wyższych i ranking kierunków studiów.
  Przygotowane zestawienie zawiera średnie wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez uczniów poznańskich liceów ogólnokształcących oraz techników. Dane zostały zaczerpnięte z raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (Wyniki szkół – matura 2021).


  Wyniki matury - podsumowanie 2021
  Pobierz Matury_2021.pdf 845 KB
  Wyniki matury - podsumowanie 2020
  Pobierz matury 2020.pdf 1.87 MB
  Wyniki matury - podsumowanie 2019
  Pobierz matury 2019.pdf 1.77 MB
  Wyniki matury - podsumowanie 2018
  Pobierz Matury - podsumowanie 2018.pdf 1.74 MB
  Wyniki matury - podsumowanie 2017
  Pobierz matury 2017.pdf 1.7 MB

  Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 - Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem