Zestawienie progów punktowych

Poniżej znajdują się zestawienia punktowe z ubiegłorocznej rekrutacji (2016/2017).

ZESTAWIENIE KLAS W LO

ZESTAWIENIE ZAWODÓW W TECHNIKUM

ZESTAWIENIE ZAWODÓW W ZSZ

Uczeń zainteresowany podjęciem nauki w konkretnej klasie, może oszacować swoje szanse podczas tegorocznej rekrutacji. W tym celu należy przeliczyć punkty w oparciu o formularz dostępny TUTAJ, uwzględniając każdorazowo przedmioty punktowane w konkretnej klasie (przedmioty te są podane w poniższych zestawieniach oddziałów/zawodów). Następnie należy porównać uzyskaną liczbę punktów do średniej punktów w konkretnej, interesującej ucznia klasie.