Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą

W oparciu o nabytą wiedzę i wieloletnie doświadczenia partnerów Projektu Trio to Success, Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – działającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego i Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, które na co dzień świadczą usługi doradcze uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizacji Cometa Formazione s.c.
– wywodzącej się ze stowarzyszenia rodzin zastępczych i prowadzącej kompleksowe działania
w obszarze edukacji zawodowej, przygotowaliśmy zbiór scenariuszy rozwijających kompetencje społeczne młodych Europejczyków. Zakładamy, że produkt ten stanie się efektywnym narzędziem wspierającym procesy doradztwa zawodowego i rozwoju kompetencji uczniów wymaganych przez rynek pracy obecnie i w przyszłości.

Mamy nadzieję, że zawarte w podręczniku treści programowe okażą się przydatne zarówno dla osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym, jak i wspierających młodzież w rozwijaniu kompetencji zawodowych i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Zbiór scenariuszy