Zainteresowanie oddziałami w szkołach ponadgimnazjalnych