Wyniki matur

Centralna Komisja Edukacyjna, co roku publikuje informacje dotyczące wyników matur. Są to średnie wyniki procentowe dla wszystkich zdawanych na egzaminie maturalnym przedmiotów i poziomów w formie pisemnej i ustnej oraz zdawalność przedmiotów obowiązkowych. 

Wyniki szkół – matura 2016