Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – wytyczne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO


 

⇒ dokument, który powinna posiadać każda szkoła od 2001 r (Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół)

⇒ określa działania podejmowane w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia

 

 SKŁADOWE  WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO:

 

  • ROLE I ZADANIA jego realizatorów (w ramach planu pracy na dany rok szkolny)
  • CZAS i MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ (w harmonogramie działań na dany rok szkolny)
  • METODY i NARZĘDZIA PRACY (adekwatnie do zaplanowanych tematów zajęć)
  • Oczekiwane EFEKTY (m.in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach uczniów)
  • Sposoby EWALUACJI (np. rozmowy indywidualne, ankiety)
  • SPIS INSTYTUCJI DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI WSDZ

 

 

 Bardzo ważne jest wcześniejsze dokonanie DIAGNOZY POTRZEB

przede wszystkim głównego beneficjenta

WSDZ      →      UCZNIA,

 

ale też:

 BENEFICJENCI WSDZ

 UCZNIOWIE        NAUCZYCIELE     RODZICE

 

 

Pomocą we wprowadzaniu ewentualnych modyfikacji do posiadanego przez Państwa w szkole Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego może być m.in.

POZNAŃSKI RAMOWY PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
– dokument opracowany przez pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniuw 2011 r – dot. kluczowych zagadnień w tym zakresie oraz zawierający propozycje różnych działań, które należy dostosować do potrzeb i wewnętrznej kultury organizacyjnej szkoły.


Dokument ten (tak jak jego kontynuacja: „STANDARDY DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH MIASTA POZNANIA”, opracowany przez pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży w 2013 r) jest dostępny w zakładce: PODSTAWOWE DOKUMENTY.