Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Przedstawiamy Państwu kompendium informacji w zakresie tworzenia WSDZ w odniesieniu do techników oraz branżowych szkół I stopnia. Dokument ten został opracowany przez pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Jest efektem kilkumiesięcznych konsultacji z dyrektorami, doradcami zawodowymi szkół branżowych oraz techników, z przedstawicielami instytucji rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Ochotniczych Hufców Pracy. 

WSDZ- branżowa szkoła I stopnia

WSDZ- technikum