Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości

Możliwość wyboru warsztatów doskonalących kompetencje o charakterze ekonomicznym, psychologicznym i dydaktycznym prowadzonych przez doświadczoną kadrę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Szczegóły w załączonej ulotce