Szkoła Podstawowa

Uczniu VII & VIII klasy szkoły podstawowej, czy wiesz, że..

  • Od września 2017 wszystkie szkoły podstawowe zostaną objęte nową podstawą programową. Więcej informacji na temat wdrażania nowej podstawy programowej znajdziesz w Rozporządzeniu MEN z dnia 14.02.2017, które dostępne jest tutaj.

  • Od klasy VII masz możliwość wyboru klasy dwujęzycznej. Kryterium przyjęcia do takiego oddziału jest przystąpienie do testu predyspozycji językowych.
  • W oddziałach dwujęzycznych nauczanie wybranych przedmiotów prowadzone jest w dwóch językach. W klasie dwujęzycznej Twój plan zajęć będzie uzupełniony o dodatkowe godziny lekcyjne (od 3 do 8 godzin tygodniowo), gdzie będziesz miał okazję poszerzać swoje umiejętności lingwistyczne.
  • Szczegółowe warunki rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych znajdziesz na stronie internetowej Twojej szkoły lub bezpośrednio u nauczyciela języka obcego.
  • W VIII klasie czeka Cię obligatoryjny egzamin ósmoklasisty, sprawdzający wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
  • Wyniki z egzaminu będą jednym z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  • Zasady przeprowadzenia egzaminu, a także szczegóły dotyczące zwalniania uczniów z obowiązków przystępowania do egzaminu są analogiczne do zasad dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego (zasady dostępne są na stronie OKE oraz tutaj).
    Uwaga! Jeśli jesteś uczniem klasy II lub III wygaszanego gimnazjum- przystępujesz do egzaminu gimnazjalnego.
  • Co po szkole podstawowej? Kończąc szkołę podstawową możesz wybrać liceum, technikum, lub szkołę branżową. Dodatkowo dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych istnieje możliwość wyboru klasy wstępnej.