Przewodnik po aktywnych metodach nauczania przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej

Prezentacja nauki przedsiębiorczości w polskim systemie edukacji:

wizyta studyjna w Poznaniu była okazją do dyskusji nad kolejnym produktem związanym z nauką przedsiębiorczości i przedsiębiorczością społeczną w krajach wszystkich partnerów. CDZdM zaprezentowało aspekty przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” realizowanego w polskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Trio to Success prezentacja przedsiebiorczość