Poznaj siebie

ZAINTERESOWANIA

 • wszystko to, co lubisz robić, czemu lubisz poświęcać wolny czas,
 • wszystko to, w zakresie czego chcesz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności,
 • przedmioty szkolne, których nauka jest dla Ciebie przyjemnością i nierzadko możesz wykraczać w tym celu poza program szkolny,
 • zainteresowania można podzielić na:
  • edukacyjne (np. matematyczna, biologiczno-chemiczne, językowe)
  • zawodowe (np. techniczne, społeczne, medyczne).

UZDOLNIENIA

 • wszystko to, czego uczysz się szybko i masz w tym zakresie najlepsze wyniki,
 • wszystko to, co przychodzi Ci łatwo nawet mimo niesprzyjających warunków – np. hałas, zmieniający się często nauczyciel, czy Twoja nieobecność w szkole),
 • uzdolnienia mogą wiązać się z różnymi dziedzinami, formami działalności oraz przedmiotami szkolnymi, jak np. uzdolnienia techniczne, przyrodnicze, społeczne czy też matematyczne, językowe, plastyczne.

UMIEJĘTNOŚCI

 • wszystko to, co umiesz robić – innymi słowy wszystko, co potrafisz wykonać (niekoniecznie szybko i z najlepszym rezultatem – co przypisać można uzdolnieniom),
 • mogą to być też umiejętności określane jako interpersonalne – współpraca w grupie, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność niesienia pomocy czy rozwiązywania problemów między ludźmi.

CECHY CHARAKTERU

 • charakter (osobowość) to wszystkie Twoje cechy, które „pokazujesz światu” w swoim zachowaniu, usposobieniu, stylu bycia,
 • przejawia się w Twoim zachowaniu wobec innych, w Twoim stosunku do obowiązków, nauki i pracy oraz w Twoim stosunku do samego siebie,
 • przykładowe cechy: koleżeński, uprzejmy, wyrozumiały, prawdomówny, a także: pracowity, systematyczny, punktualny, oszczędny,
 • pamiętaj także o swoich cechach negatywnych (wady – rzecz ludzka, jednak w pewnych sytuacjach mogąca wpływać na wybór szkoły, jak też zawodu: np. niesystematyczność, odkładanie zazwyczaj spraw na ostatnią chwilę, może być poważnym utrudnieniem w nauce w jednym z najlepszych LO w mieście, czy studiowaniu np. medycyny).

TEMPERAMENT

 • to nasz styl funkcjonowania na co dzień, który „pokazujemy” otoczeniu poprzez tempo, siłę i trwałość naszych reakcji – zachowań,
 • jest w dużej mierze wrodzony, tzn. raczej nie ma tendencji do zmiany (jak np. zainteresowania),
 • ludzie różnią się cechami temperamentu – zostały stworzone różne typologie temperamentu, do których warto sięgnąć przy wyborze szkoły,
 • już teraz jesteś w stanie określić:
  • czy jesteś osobą opanowaną, czy wybuchową?
  • czy możesz pracować długo i jednostajnie, czy też w takiej sytuacji szybko się męczysz i niecierpliwisz?
  • czy pracujesz szybko, czy też powoli?
  • czy potrafisz skupić się tylko na jednym zajęciu, czy też możesz jednocześnie skupiać uwagę na kilku czynnościach?
  • czy chciałbyś pracować raczej w jednym miejscu, czy też być przynajmniej w paru miejscach w ciągu swojego dnia pracy?

SAMOOCENA

 • to ocena samego siebie, która obok wiedzy o sobie składa się na obraz siebie,
 • tworzy się na podstawie wszelkich informacji, jakie otrzymujesz od otoczenia na temat własnej osoby oraz na podstawie informacji, które sam posiadasz na temat własnej osoby,
 • w efekcie: to stopień, w jakim akceptujesz samego siebie oraz oceniasz swoje możliwości pod każdym względem,
 • to właśnie od samooceny zależy, czy swoje możliwości oceniasz adekwatnie (samoocena adekwatna) czy też ich nie doceniasz (samoocena zaniżona) lub nawet przeceniasz (samoocena zawyżona) – idąc tym tropem – będzie to wpływać na Twój wybór szkoły:
  • jeśli Twoja samoocena jest zaniżona, prawdopodobnie nie spróbujesz nawet wybrać szkoły o której marzysz, z obawy przed niepowodzeniem w rekrutacji,
  • jeśli natomiast przeceniasz swoje możliwości, możesz wybrać szkołę/szkoły do których niestety nie uda Ci się dostać.

WARTOŚCI

 • wszystko to, co jest dla Ciebie ważne, cenne i motywuje Cię do podejmowania działań w tym kierunku – a więc stanowi też cel Twoich dążeń,
 • w zakresie wyboru zawodu wartością może być dla Ciebie:
  • prestiż zawodu,
  • wysokie zarobki
  • kierownicze stanowisko,
  • praca w dużym mieście,
  • praca dająca możliwość podróżowania,
 • w zakresie wyboru szkoły wartość może dla Ciebie stanowić:
  • prestiż szkoły,
  • przygotowanie do matury, czy też zawodu,
  • oferta nauki języków obcych,
  • odległość od Twojego miejsca zamieszkania,
  • atmosfera (nauczyciele, uczniowie),
 • warto zastanowić się nad własnymi wartościami i stworzyć własną hierarchię.