PODSTAWOWE DOKUMENTY

W tym miejscu znajdą Państwo informacje i odniesienia do kluczowych dokumentów
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi do Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – dokumentu, który powinna posiadać każda szkoła od 2001 roku.

Zakładka zawiera również dwa dokumenty, opracowane przez zespół pracowników
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: Poznański Ramowy Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” oraz dokument stanowiący jego kontynuację „Standardy doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych miasta Poznania”.


Naszym celem przy ich tworzeniu było m.in. przygotowanie materiału dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, który z jednej strony stanowiłby „punkt wyjścia”, zbiór inspiracji do wszelkich działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, z drugiej strony służyłby uporządkowaniu pojęć i procedur  oraz określeniu, które działania w tym obszarze są w każdej szkole niezbędne.