Obowiązkowe szkolenia zawodowe dla nauczycieli

W 2018 r. ruszy krajowy program doskonalenia nauczycieli, ogłoszony zostanie też program „Laboratorium”  – zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. W każdym miejscu w Polsce ma być tak samo wyposażona szkoła podstawowa i dobrze przygotowany nauczyciel – powiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

Więcej:

Źródło: www.pulshr.pl