O Nas

Pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży:

Dyrektor CDZdM

Bogna Frąszczak – socjolog, socjoterapeuta, absolwentka Szkoły Pracy z Grupą Dziecięcą i Młodzieżową Polskiego Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego Sieć w Warszawie, Stypendystka International VisitorLeadership Program United States Departament of State. Tutor Stowarzyszenia Szkoła Liderów w programie „Liderzy PAWF”, trener w programie „Szkoła bez Przemocy”, trener programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”. Zajmuje się doradztwem zawodowym oraz wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie: uzdolnionej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

b.fraszczak@cdzdm.pl

iyu

Doradcy Zawodowi dla uczniów szkół gimnazjalnych 

Elżbieta Swat-Padrok – psycholog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, ponadto ze studentami, a w zakresie komunikacji, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz planowania dalszego rozwoju zawodowego – z kobietami długotrwale bezrobotnymi. Jest współautorką kluczowych dokumentów CDZdM w zakresie doradztwa zawodowego, m.in. „Standardów doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych Miasta Poznania”. Szczególnie interesuje ją diagnozowanie indywidualnego potencjału ucznia, a także coaching. 

e.swat@cdzdm.pl

Anna Zawalska – z wykształcenia psycholog pracy i organizacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z doświadczenia: coach, szkoleniowiec, wykładowca, rekruter, koordynator projektów oraz ekspert w dziedzinie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Absolwentka Szkoły Trenerów NLP Psychologii Biznesu i Coachingu – NLP Training Design Specjalist w Warszawie. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dotyczących: technik uczenia się, samopoznania, zawodoznawstwa, technik radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej oraz zasad pisania fachowych dokumentów aplikacyjnych. 

a.zawalska@cdzdm.pl

Joanna Tobys – doradca zawodowy, pedagog. Rozwiązuje problemy związane z rozwojem edukacyjno – zawodowym. Ma doświadczenie  w prowadzeniu warsztatów w tematyce szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej. 

j.tobys@cdzdm.pl

Dorota Pałubicka – psycholog, doradca zawodowy. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami będącymi na różnych etapach poszukiwania swojej drogi zawodowej (studenci, długotrwale bezrobotni, osoby planujące przekwalifikowanie się). Pomaga określać mocne strony i uczy metod skutecznej automotywacji, pomagających wprowadzić plany w życie. 

d.palubicka@cdzdm.pl 

ityut

Doradcy Zawodowi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Maciej Barczak – z wykształcenia psycholog i trener. Ukończył wiele kursów i szkoleń, między innymi kurs podstawowy terapii systemowej i Szkołę Treningu Grupowego. Aktywnie pracuje jako doradca zawodowy, trener, nauczyciel szachowy. Uwielbia być ojcem dla swoich synów, grę w szachy i chwile dla siebie.

m.barczak@cdzdm.pl

Natalia Kaszkowiak – pedagog, doradca zawodowy.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu bilansu predyspozycji zawodowych, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie konsultacji indywidualnych wspiera uczniów w projektowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.

n.kaszkowiak@cdzdm.pl 

Dominika Papież – pedagog, doradca zawodowy, tyflopedagog. Posiada doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy, w tym z  osobami z niepełnosprawnością. Prowadziła zarówno warsztaty jak i rozmowy indywidualne (doradcze) z zakresu aktywizacji zawodowej, rynku pracy i motywacji.

d.papiez@cdzdm.pl 

Urszula Ksenycz – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doradca zawodowy, pedagog posiadający doświadczenie zawodowe w pracy z  młodzieżą w zakresie doradztwa zawodowego.

u.ksenycz@cdzdm.pl

 

ityut

Specjalista ds. informatyzacji

Rafał Woźny – przyszły: maratończyk, uczestnik biegu Rzeźnika, Ironman,
stan obecny – informatyk.
Członek zespołu Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.

r.wozny@cdzdm.pl