Narzędzia Diagnostyczne w Indywidualnym Doradztwie Zawodowym

TESTY PSYCHOLOGICZNE W DORADZTWIE ZAWODOWYM (WYBRANE):

 

INTELIGENCJA I PROCESY POZNAWCZE

 •  BATERIA TESTÓW APIS-Z(młodzież kończąca szkołę średnią, studenci, dorośli) – do stosowania przez psychologów

www.practest.pl

 • BATERIA TESTÓW APIS-P(uczniowie kończący SP, uczniowie gimnazjum, młodzież rozpoczynająca naukę w szkole ponadgimnazjalnej) – do stosowania przez psychologów

www.practest.com.pl

 

OSOBOWOŚĆ

 •  INWENTARZ OSOBOWOŚCI NEO-FFI (młodzież, dorośli) – do stosowania przez psychologów

www.practest.com.pl

 • KWESTIONARIUSZ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH KKS (młodzież, dorośli) – do stosowania przez psychologów

www.practest.com.pl

 

ZAINTERESOWANIA

 •  KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH KZZ (młodzież, dorośli) – do stosowania przez doradców zawodowych w UP i OHP
 • WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI WKP(młodzież, dorośli) – dostosowania przezpsychologów, pedagogów, doradców zawodowych

www.practest.com.pl

 

POZOSTAŁE NARZĘDZIA (wybrane):

 •  OBRAZKOWY TEST ZAWODÓW BBT M.ACHTNICHA– wymagane szkolenie (uprawnienia)

www.charakterologia.pl

 •  KWESTIONARIUSZ BERGERA (CHARAKTEROLOGIA) – wymagane szkolenie (uprawnienia)

www.charakterologia.pl

 •  KWESTIONARIUSZ UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH (KUP)

(w tym IPD – Indywidualny Plan Działania) – wymagane szkolenie (uprawnienia)

www.doradztwokariery.pl

 •  WSTĘPNA ORIENTACJA ZAWODOWA (WOZ)

www.practest.com.pl

 •  KARTA ZAINTERESOWAŃ

autor: J. Woroniecka

źródło: G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.),

         „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu” , Warszawa 2003

 •  KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH (Autotest)

(na podst. teorii J.Hollanda)

źródło:
np. http://www.cvnawymiar.pl/blog/wpcontent/uploads/2010/11/preferencje_i_zainteresowania.pdf

 • KWESTIONARIUSZ WIELORAKIEJ INTELIGENCJI H. Gardnera

wg. A.Smith “Accelerated Learning in the Classroom”

oprac.: M. Łukasiewicz

źródło: m.in. Biuletyn Psychologiczno-Pedagogiczny Nr 1/2000

 • KWESTIONARIUSZ „Mój sposób podejmowania decyzji”

źródło: M. Mrozek

           „Praca! Szukam. Zmieniam. Wybieram” , Warszawa 2007

 • KWESTIONARIUSZ „Moja kariera”

na podst. E.H.Schein,1990

źródło: A. Paszkowska-Rogacz,

           „Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej”, Warszawa 2002

 • ANKIETA SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH

autor: J. Woroniecka, na podst. propozycji B. A. Klimowa

źródło: G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.),

           „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu” , Warszawa 2003

 • ANKIETA UMIEJĘTNOŚCI

autor: E. Lis, J. Woroniecka

źródło: G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.),

         „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu”, Warszawa 2003

 • ANKIETA UZDOLNIEŃ „W czym jestem mistrzem?”

oprac. na podst. Listy Uzdolnień – G. Gwis, H. Kaczyńska

źródło: G. Gwis, H. Kaczyńska

           „Scenariusz warsztatów aktywizujących uczniów klas VIII do świadomego wyboru zawodu”,
Łódź 1997

 • ANKIETA „Mój stan zdrowia”

autor: G. Sołtysińska

źródło: G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.),

         „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu” , Warszawa 2003

 

 •  OKREŚLANIE CECH TEMPERAMENTU

autor: G. Sołtysińska

źródło: G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.),

           „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu” , Warszawa 2003.

 

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych  uczniów.

Opracowanie

Elżbieta Swat-Padrok