Mapa poznańskich szkół ponadgimnazjalnych

logo_mapa1

 

Prezentowana przez nas mapa ma na celu pomoc osobom poszukującym liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych w odnalezieniu ich lokalizacji na mapie.

Aby uzyskać dostęp do mapy, proszę kliknąć na powyższy obrazek. Po kliknięciu w otworzy się osobna karta z mapą szkół.

W celu powiększenia mapy należy nacisnąć „+”, aby pomniejszyć – „–” (ikony te znajdują się w prawym dolnym rogu).

Poszczególne typy szkół oznaczone zostały kolorami:

żółty – licea ogólnokształcące,

niebieski – technika,

czerwony – zasadnicze szkoły zawodowe,

zielony – szkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych.

Na mapie automatycznie wyświetlają się wszystkie typy szkół. Widok ten można jednak modyfikować.

Po lewej stronie znajduje się pasek umożliwiający prostą nawigację po mapie. W celu ukrycia lub pokazania na mapie jednego z typów szkół należy odpowiednio nacisnąć okienko z symbolem „√” lub „□” przy nazwie typu szkoły.

Przy każdej z pinezek widnieje skrótowa nazwa szkoły. Pełna nazwa (oraz adres i strona internetowa w przypadku większości z nich) wyświetlają się w białym dymku po kliknięciu na pinezkę lub nazwę na pasku nawigacji.