Kształcenie postaw przedsiębiorczych

W niniejszym podręczniku, przedstawiamy kluczowe umiejętności, z których składa się szeroko rozumiana postawa przedsiębiorcza. Podczas dyskusji prowadzonych w ramach spotkań zespołu projektowego, poprzedzonych analizą przedmiotowej literatury wyodrębnione zostało pięć zestawów cech przedsiębiorczych, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, na Litwie i we Włoszech.

Kształcenie postaw przedsiębiorczych