KONSULTACJE INDYWIDUALNE – krok po kroku

 

Gdzie?

Spotkanie z doradcą zawodowym odbywa się w naszej siedzibie,
w specjalnie przygotowanym do konsultacji pomieszczeniu.

 

Z kim?

W spotkaniu uczestniczysz tylko Ty i doradca zawodowy. Dotyczy to spotkania (czy spotkań, gdyż może być ich więcej), na którym przeprowadzane są badania predyspozycji. Na spotkaniu,
podczas którego omawiane są wyniki badań może uczestniczyć
Twój rodzic, o ile oboje wyrazicie taką wolę.

 

Możesz czuć się bezpiecznie

Doradcę zawodowego obowiązuje zasada dyskrecji – wszelkie uzyskane
od Ciebie informacje zachowuje on tylko dla siebie.

 

Od czego zaczynamy?

Spotkanie zaczynamy od rozmowy. Służy ona uzyskaniu informacji
na temat tego, co jest Tobie potrzebne do podjęcia decyzji
o wyborze szkoły.

Przykładowe pytania, z jakimi spotkasz się na początku:

– czy masz już pomysł na wybór szkoły?

– czy potrafisz określić swoje zainteresowania oraz umiejętności?
– czy chciałbyś uczyć się zawodu czy kształcić ogólnie?

– czy wiesz, na czym polega praca w zawodzie, który chciałbyś wybrać?

– czy wiesz, jakie są typy szkół i jaka jest ich dotychczasowa oferta?

– czy wiesz, jakich przedmiotów mógłbyś uczyć się w zakresie rozszerzonym?

– czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonego zawodu?

– czy planujesz pójść na studia?

 

W pierwszej części spotkania doradca również wyjaśnia,
na czym będzie polegać spotkanie, może też w przybliżeniu
określić liczbę spotkań.

 

I co dalej?

Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca podejmuje decyzję o charakterze konsultacji:

 

jeśli nie masz jeszcze pomysłu na wybór szkoły czy zawodu,
trudno Ci określić swoje zainteresowania czy umiejętności – prawdopodobnie będą potrzebne badania Twoich predyspozycji edukacyjnych i zawodowych. Badania wykonywane są zwykle
podczas pierwszego spotkania (zdarza się jednak, że zajmują 2,
a nawet 3 spotkania).

 

jeśli masz już pomysł na siebie, a potrzebujesz jedynie uzyskać brakujące Ci informacje (np. dotyczące progów punktowych
w ubiegłorocznej rekrutacji, zasad rekrutacji, specyfiki nauki
w poszczególnych typach szkół i związanych z nimi możliwości, również pod kątem studiów wyższych czy innych form kształcenia) wtedy badania zwykle nie są potrzebne. Na spotkaniu korzystamy wówczas
głównie z posiadanych informatorów, zestawień, a także z różnych stron internetowych, które przydatne są w wyborze szkoły/zawodu.
Zwykle wystarczy wówczas 1 spotkanie.

 

Na czym polegają badania predyspozycji zawodowych?

Są to testy, kwestionariusze, ankiety, ponadto rozmowa z doradcą. Polegają na sprawdzeniu, w jakich obszarach zawodowych mógłbyś pracować najbardziej efektywnie i z największą satysfakcją.
Każde pytanie, z jakim spotkasz się podczas rozmowy
czy podczas wypełniania jakiegoś testu dotyczy Twojej wiedzy… o sobie.

Badania te mają zatem inny charakter niż testy, z którymi spotykasz się
w szkole. Dlatego każdy uzyskany wynik jest dobry – gdyż niesie ze sobą
ważną informację np. o tym, czy jesteś już gotów na podjęcie nauki
w określonym zawodzie.

 

 

Każdy jest inny

Każdego ucznia traktujemy indywidualnie – każdy uczeń jest inny,
ma inne możliwości, tempo pracy, a także oczekiwania.
Wszystko to wpływa zarówno na czas spotkania, jak też liczbę spotkań
z doradcą.

 

Co otrzymasz od doradcy?

Zależnie od zgłoszonych przez Ciebie oczekiwań oraz rodzaju konsultacji:

pisemną informację z opisem wyników badań Twoich predyspozycji zawodowych,

wyjaśnienie wyników badań z propozycjami ścieżek edukacyjnych
do rozważenia,

wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z systemem szkolnictwa czy zasadami rekrutacji do szkół,

niezbędne materiały związane z wynikami badań, m.in. listę potencjalnych szkół do rozważenia, informacje o potencjalnych zawodach, kierunkach studiów odpowiadających Twoim predyspozycjom.

 

Ile trwa spotkanie z doradcą?

Konsultacja polegająca na badaniu predyspozycji edukacyjno-zawodowych trwa około 1,5 – 2 godziny zegarowe.

Konsultacja polegająca na omówieniu wyników badań trwa zwykle
od 1 do 1,5 godziny, zależnie m.in. od liczby pytań ze strony ucznia
czy rodzica.

Konsultacja polegająca jedynie na udzieleniu brakujących Ci informacji
trwa zwykle około 1 godziny.

Czas trwania powyższych spotkań jest zawsze uzależniony
od konkretnego ucznia: podane dane są orientacyjne.

 

Jak możesz się zapisać?

Zapisu na konsultację możesz dokonać osobiście lub telefonicznie.
Przy zapisie potrzebny nam będzie Twój numer telefonu
oraz imię i nazwisko.

 

Czy może mnie zapisać rodzic?

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych wymagamy,
aby zapisu dokonali sami. Młodsi uczniowie mogą być zapisani
za pośrednictwem rodzica.

 

Maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od daty zapisu – doradca zawodowy skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia dokładnej
daty i godziny konsultacji.

 

Czy to coś kosztuje?

Konsultacje są bezpłatne.