Konferencja podsumowująca Projekt Trio2Success – 28 września 2017 roku w Poznań

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej Projekt Trio2Success, która odbędzie się 28 września 2017 roku w Poznaniu, w Collegium Da Vinci. Tematem konferencji jest: kształcenie i edukacja zawodowa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Konferencja jest podsumowaniem międzynarodowego projektu Trio2Success realizowanego w ramach programu Erasmus Plus. Celem projektu było zaproponowane innowacyjnych metod wsparcia wypracowanych na styku edukacji i ekonomii społecznej, a w konsekwencji  poprawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy.

Konferencja jest podsumowaniem działań projektowych oraz okazją do zaprezentowania wypracowanych w projekcie produktach, wśród nich m.in. „Podręcznik kształcenia z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej”, „Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą„, „Katalog dobrych praktyk z zakresu metod nauczania opartych na pracy„. 

Program