Kompetencje Doradcy Zawodowego Niezbędne Do Świadczenia Pomocy Na Wysokim Poziomie Jakości

UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI W PROCESIE PORADNICZYM:

  • umiejętność uważnego, aktywnego słuchania
  • umiejętność rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych odczuć ucznia
  • wewnętrzna umiejętność słuchania samego siebie

 

EMPATIA – zasadniczy czynnik kontaktu z uczniem!

SZTUKA SONDOWANIA I PODSUMOWYWANIA

 

KOMPETENCJE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK:

 

  • umiejętność zachęcania ucznia do opowiadania o problemach oraz ich analizowania, a także do przełamywania barier
  •  sprawność w pomaganiu uczniom w stawianiu wyzwań samym sobie, zmienianiu ograniczających ich zachowań oraz w odnajdywaniu motywacji do pokonywania własnych słabości
  •  umiejętność dawania fachowych wskazówek do stawiania sobie wyzwań przez ucznia
  •  umiejętność doprowadzenia ucznia do określenia jego rzeczywistych potrzeb i aspiracji w perspektywie przyszłości, a następnie wskazanie na możliwości realizacji jego celów.

 

Opracowanie

(na podst. G. Egan, Kompetentne pomaganie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002)

 

Elżbieta Swat-Padrok