Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (kzsz) a klasyfikacja zawodów i specjalności (kzis).

Aktualne zmiany: ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Obie Klasyfikacje to jedne z głównych dokumentów, a zarazem narzędzi pracy doradcy zawodowego.

Doradcy zawodowemu pracującemu w szkole czy w resorcie oświaty szczególnie przydatna jest KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (KZSZ).

Zawiera ona m.in.:

 • wykaz wszystkich zawodów nauczanych w systemie oświaty,

 

 • obszary kształcenia, do których przyporządkowane są te zawody:

A – administracyjno-usługowy

B – budowlany

E – elektryczno-elektroniczny

M – mechaniczny i górniczo-hutniczy

R – rolniczo-leśny z ochroną środowiska

T – turystyczno-gastronomiczny

Z – medyczno-społeczny

S – artystyczny,

 

 • informację o typach szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w ramach danego zawodu (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła policealna; w tym informacje o KKZ – Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, jeśli kształcenie w ramach kwalifikacji wyróżnionych w danym zawodzie może być prowadzone w formie KKZ),

 

 • nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w każdym zawodzie (oprócz zawodów szkolnictwa artystycznego,
  w których nie zostały wyodrębnione kwalifikacje); kwalifikacje oznaczone są symbolami K1, K2, K3.

Zawody ujęte w KZSZ to zawody jednokwalifikacyjne (głównie zasadnicza szkoła zawodowa), dwukwalifikacyjne
i trójkwalifikacyjne (głównie technikum, szkoła policealna).  Pierwszą kwalifikacją w zawodach nauczanych
w technikum jest zwykle kwalifikacja przyporządkowana zawodowi nauczanemu w zasadniczej szkole zawodowej (patrz również: ALTERNATYWNE FORMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM, zakładka: DLA GIMNAZJALISTÓW).

KZSZ to nie tylko dokument dla doradcy. Podczas spotkania z uczniem doradca zawodowy może „pokazać” uczniowi dany zawód nie tylko w kontekście opisu z informatora, ale też w zakresie wyodrębnionych
w nim kwalifikacji. Może to stanowić punkt wyjścia do przyjrzenia się planowi nauczania w ramach tego zawodu (szkolne plany nauczania w ramach zawodów ujętych w KZSZ dostępne są na stronie: new.koweziu.edu.pl/spn).

Obie Klasyfikacje zostały omówione poniżej.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (KZSZ)
A  KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI (KZIS).

 

Obie Klasyfikacje to jedne z głównych dokumentów, a zarazem narzędzi pracy doradcy zawodowego.

Doradcy zawodowemu pracującemu w szkole czy w resorcie oświaty szczególnie przydatna jest KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (KZSZ).

Zawiera ona m.in.:

 • wykaz wszystkich zawodów nauczanych w systemie oświaty,

 

 • obszary kształcenia, do których przyporządkowane są te zawody:

A – administracyjno-usługowy

B – budowlany

E – elektryczno-elektroniczny

M – mechaniczny i górniczo-hutniczy

R – rolniczo-leśny z ochroną środowiska

T – turystyczno-gastronomiczny

Z – medyczno-społeczny

S – artystyczny,

 

 • informację o typach szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w ramach danego zawodu (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła policealna; w tym informacje o KKZ – Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, jeśli kształcenie w ramach kwalifikacji wyróżnionych w danym zawodzie może być prowadzone w formie KKZ),

 

 • nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w każdym zawodzie (oprócz zawodów szkolnictwa artystycznego,
  w których nie zostały wyodrębnione kwalifikacje); kwalifikacje oznaczone są symbolami K1, K2, K3.

Zawody ujęte w KZSZ to zawody jednokwalifikacyjne (głównie zasadnicza szkoła zawodowa), dwukwalifikacyjne
i trójkwalifikacyjne (głównie technikum, szkoła policealna).  Pierwszą kwalifikacją w zawodach nauczanych
w technikum jest zwykle kwalifikacja przyporządkowana zawodowi nauczanemu w zasadniczej szkole zawodowej (patrz również: ALTERNATYWNE FORMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM, zakładka: DLA GIMNAZJALISTÓW).

KZSZ to nie tylko dokument dla doradcy. Podczas spotkania z uczniem doradca zawodowy może „pokazać” uczniowi dany zawód nie tylko w kontekście opisu z informatora, ale też w zakresie wyodrębnionych
w nim kwalifikacji. Może to stanowić punkt wyjścia do przyjrzenia się planowi nauczania w ramach tego zawodu (szkolne plany nauczania w ramach zawodów ujętych w KZSZ dostępne są na stronie: new.koweziu.edu.pl/spn).

Obie Klasyfikacje zostały omówione poniżej.

Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZIS)

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ)