KIM JEST DORADCA ZAWODOWY?

 

„Obuwie i zawód trzeba mieć na miarę”

Wilam Horzyca

 

Jest specjalistą, który wesprze Cię w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Kończąc gimnazjum czy VIII klasę szkoły podstawowej zaczynasz już planować swoją karierę.

 

Pamiętaj, że „kariera zawodowa” dotyczy wszystkich pracujących ludzi, bez względu na wykonywany zawód.

 

Twój pierwszy ważny wybór dotyczący szkoły ponadgimnazjalnej
czy ponadpodstawowej jest już pierwszym krokiem w Twojej karierze.

 

Ten wybór będzie wpływał na Twoje dalsze decyzje – bez względu na to,
czy wybierzesz zawód (technikum, branżowa szkoła I stopnia) czy też kształcenie ogólne (liceum ogólnokształcące).

 

Doradca zawodowy pomoże Ci w określeniu Twojego potencjału
czyli m.in. zainteresowań, umiejętności, predyspozycji czy osobowości zawodowej i na ich podstawie przedstawi Ci potencjalne szkoły
oraz (jeśli wyniki badań to umożliwią) zawody, w których mógłbyś najpełniej rozwijać swoje możliwości. Pomoże Ci w określeniu tego,
co w Tobie najlepsze.

 

Pamiętaj jednak, że doradca nie podejmie decyzji za Ciebie!

Doradca – jak nazwa wskazuje – doradzi, wskaże, wyjaśni czy poinformuje – ale ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy zawodu
należeć będzie do Ciebie.