KE chce regulacji, które wyrównają płace kobiet i mężczyzn w UE

Komisja Europejska zaproponowała w poniedziałek dwuletni plan ograniczenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zakłada on m.in. wprowadzenie sankcji wobec firm, które stosują zróżnicowanie płac dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Więcej:

Źródło: https://www.bankier.pl