III spotkanie – zagraniczni partnerzy w Poznaniu

W dniach 27-28 lutego 2017 r. w Poznaniu odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu YouNG Goes Euro. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, odpowiedzialni za zarządzanie i koordynację projektu YouNG Goes Euro, przedstawiciele ZSZ nr 6 im. Joachima Lelewela. Zaproszenie zostali także pracodawcy lokalnych poznańskich firm oraz dyrektorzy poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie w Poznaniu stało się okazją osobistego wzajemnego poznania się partnerów z poznańskimi uczniami Zespołu Szkół nr 6, którzy czynnie biorą udział w projekcie. Uczniowie zaprezentowali swoje produkty, które będą sprzedawać w Internecie oraz na YouNG Market w Wielkiej Brytanii i Poznaniu. Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie formalnych kwestii dotyczących realizacji projektu YouNG Goes Euro. Na spotkaniu także zaprezentowano założenia i strukturę gry miejskiej „From Zero to Millionaire”, którą partnerzy projektu będą dostosowywać do sowich lokalnych możliwości.

Głównym efektem spotkania stało się opracowanie harmonogramu prac, ustalenie sposobów i częstotliwości komunikacji pomiędzy partnerami, a także przedyskutowanie kwestii związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu. Ponadto uczestnicy omówili wstępny plan kolejnego spotkania partnerów, które odbędzie się w listopadzie 2017 r. w Rzymie.