I wyjazd studyjny – Bratysława

W dniach 18-19 lutego 2016 r. na Słowacji odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu YouNG Goes Euro. W wizycie w Bratysławie wzięli udział przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, odpowiedzialni za zarządzanie i koordynację projektu YouNG Goes Euro: Olena Shelest i Jarosław Zabłocki. Ponadto, na spotkaniu była obecna Pani Maria Owczarzak, zastępca dyrektora ZSZ nr 6 im. Joachima Lelewela, a także Anna Zawalska, psycholog, doradca zawodowy z CDZdM.

Spotkanie w Bratysławie stało się okazją osobistego wzajemnego poznania się partnerów. Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie formalnych kwestii dotyczących realizacji projektu YouNG Goes Euro. W pierwszym dniu spotkania uczestnicy zapoznali się z koncepcją YouNG Market, projektu realizowanego przez Rushcliffe Borough Council. Ponadto zaprezentowano założenia i strukturę gry miejskiej „From Zero to Millionaire”, która odbędzie się w 2018 r. i jest integralną częścią projektu. Drugi dzień wizyty był poświęcony szczegółowemu omówieniu roli każdego partnera, a także kwestii związanych z przygotowaniem „intelektualnych produktów” realizacji projektu.

Głównym efektem spotkania stało się opracowanie harmonogramu prac, ustalenie sposobów i częstotliwości komunikacji pomiędzy partnerami, a także przedyskutowanie kwestii związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu. Ponadto uczestnicy omówili wstępny plan kolejnego spotkania partnerów, które odbędzie się w lipcu 2016 r. w Nottingham.

DSC_0145 DSC_0142 DSC_0141

Poniżej podajemy linki do stron internetowych partnerów projektu:

Wielka Brytania (Nottingham):

Polska (Poznań):

Słowacja (Martin):

Włochy (Rzym):

ngipedalYouNG logo2013 Europe erazmus  centrum szkoła poznań