I Młodzieżowe Forum

Dnia 26 października 2017 roku w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu odbyło się I Młodzieżowe Forum Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród uczniów techników oraz branżowych szkół I stopnia poradnictwa kariery i promowanie postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkole. Wydarzenie to jest częścią projektu Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem zadania było Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży we współpracy z Wydziałem Oświaty UM Poznania.  

Uczestników forum uroczyście powitał zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Pan Wiesław Banaś. Założenia projektu przedstawiła Pani Paulina Zglińska z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania. Ponadto goście wysłuchali wystąpienia Pana Przemysława Piechockiego ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na temat znaczenia ekonomii społecznej w kształceniu zawodowym.

W pierwszej edycji Młodzieżowego Forum dobre praktyki zaprezentowali uczniowie z następujących szkół:

  1. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu.
  2. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.
  3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu.
  4. Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu.
  5. Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.
  6. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie.
  7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu.
  8. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu.

Podczas spotkania odbył się również panel dyskusyjny, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele rozmawiali o roli doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych.