Gra miejska – „Od marzeń do realizacji – działaj, rozwijaj, zdobywaj”

Gra miejska
Od marzeń do realizacji – działaj, rozwijaj, zdobywaj!

Zapraszamy chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w grze miejskiej
o tematyce przedsiębiorczości Od marzeń do realizacji – działaj, rozwijaj, zdobywaj!

Gra składać się będzie z dwóch etapów:

Etap internetowy – 3-20 października

Internetowy (nie ma limitu miejsc mogą się zgłosić wszyscy chętni), w którym zgłoszone drużyny 3 osobowe będą rozwiązywać różne zadania, które pozwolą im przejąć z jak największą liczbą punktów do etapu terenowego..

W etapie internetowym zespoły otrzymają zadania zgodne z tematyką gry (do wykonania zdalnie).  Będą to głównie odpowiedzi na pytania, wymienienie ważnych elementów np. biznes planu. Aby rozwiązać zadania uczestnicy będą musieli na własną rękę odszukać niezbędnych informacji w Internecie. Punkty zdobyte w etapie internetowym będą wliczane do ogólnej punktacji całej gry. Aby wziąć udział w grze (etap terenowy) niezbędne jest rozwiązanie wszystkich zadań, zespoły, które ich nie ukończą, nie zostaną dopuszczone do wykonywania dalszych zadań. W przypadku większej liczby zespołów, które ukończą etap internetowy niż możliwa do wzięcia udziału w grze, o udziale zadecyduje kolejność ukończenia etapu internetowego.

Gra: etap miejski – 22 października

Terenowy (brać udział będzie od 6 do 10 drużyn z największą liczbą punktów z etapu internetowego). Odbędzie się on 22 października w przestrzeni miejskiej miasta Poznania. Zakończenie i podsumowanie gry będzie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W etapie miejskim zespoły będą poruszać się pomiędzy stanowiskami zlokalizowanymi
w przestrzeni miejskiej Poznania. Na stanowiskach będą wykonywać zadania łączące konieczność wykazania się wiedzą z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz umiejętnościami sprawnościowymi, logicznymi i artystycznymi. Za każde wykonane zadanie otrzymają punkty. Stanowiska będą wyposażone w różne materiały i przybory. Na starcie uczestnicy otrzymają zestaw startowy Uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotykają się Sali Białej UMP, zostanie przeprowadzona dyskusja podsumowująca oraz rozdane nagrody dla zwycięzców.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 września 2016 r.
(mogą zgłosić się uczniowie samodzielnie lub za pośrednictwem pracownika szkoły).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy! Zapowiada się fantastyczna zabawa!