Gra miejska dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Gra miejska
Od marzeń do realizacji – działaj, rozwijaj, zdobywaj!

 

Gra będzie się składała z dwóch etapów:

Etap internetowy – 3-20 października (nie było limitu miejsc, mogli się zgłosić wszyscy chętni).

Zgłoszone drużyny 3 osobowe będą rozwiązywały różne zadania, które pozwolą im przejść ,z jak największą liczbą punktów, do etapu terenowego.

W etapie internetowym zespoły otrzymają zadania zgodne z tematyką gry, np. wymienienie ważnych elementów biznes planu, stworzenie koncepcji biznesu oraz analiza ryzyka i konkurencji. Aby rozwiązać zadania uczestnicy będą musieli na własną rękę odszukać informacje w Internecie. Punkty zdobyte w etapie internetowym będą wliczane do ogólnej punktacji całej gry. Aby wziąć udział w etapie terenowym gry, drużyny muszą rozwiązać wszystkie zadania. Zespoły, które tego nie zrobią, nie zostaną nie otrzymają kolejnych zadań. Do etapu terenowego przejdzie tylko 10 drużyn, które uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku remisu o udziale zadecyduje kolejność ukończenia etapu internetowego.

Gra: etap miejski – 22 października (weźmie w nim udział 10 drużyn, które uzyskają największą liczbą punktów w etapie internetowym).

Odbędzie się on 22 października w przestrzeni miejskiej miasta Poznania – zespoły będą się poruszały pomiędzy stanowiskami zlokalizowanymi w okolicach Starego Miasta. Na stanowiskach będą wykonywane zadania łączące konieczność wykazania się wiedzą z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz umiejętnościami sprawnościowymi, logicznymi i artystycznymi. Za każde wykonane zadanie drużyny otrzymają punkty. Stanowiska będą wyposażone w różne materiały i przybory. Na starcie uczestnicy otrzymają zestaw startowy, zostaną również ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotykają się Sali Białej UMP, zostanie przeprowadzona dyskusja podsumowująca oraz rozdane nagrody dla zwycięzców.

Zgłoszenia przyjmowane były do 23 września 2016 r.
Do etapu internetowego zakwalifikowało się 41 drużyn z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Powodzenia! Zapowiada się fantastyczna zabawa!