Formularz zgłoszeniowy Debat Oksfordzkich

Zgłoszenie drużyny do Debat Oksfordzkich oraz przygotowującej do nich serii warsztatów.

Szkoła

Nazwa drużyny

Opiekun drużyny - Imię i nazwisko (wymagane)

Opiekun drużyny - Adres email (wymagane)

Opiekun drużyny - Numer telefonu (wymagane)

------------------------------------------------------
Pierwszy uczestnik

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Czy uczeń ma doświadczenie z Debatami Oksfordzkimi

Jakiego rodzaju jest to doświadczenie?

W jakich warsztatach brał udział, w jakich turniejach, mistrzostwach uczestniczył?


------------------------------------------------------
Drugi uczestnik

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Czy uczeń ma doświadczenie z Debatami Oksfordzkimi

Jakiego rodzaju jest to doświadczenie?

W jakich warsztatach brał udział, w jakich turniejach, mistrzostwach uczestniczył?


------------------------------------------------------
Trzeci uczestnik

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Czy uczeń ma doświadczenie z Debatami Oksfordzkimi

Jakiego rodzaju jest to doświadczenie?

W jakich warsztatach brał udział, w jakich turniejach, mistrzostwach uczestniczył?


------------------------------------------------------
Czwarty uczestnik

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Czy uczeń ma doświadczenie z Debatami Oksfordzkimi

Jakiego rodzaju jest to doświadczenie?

W jakich warsztatach brał udział, w jakich turniejach, mistrzostwach uczestniczył?


------------------------------------------------------
Piąty uczestnik

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Czy uczeń ma doświadczenie z Debatami Oksfordzkimi

Jakiego rodzaju jest to doświadczenie?

W jakich warsztatach brał udział, w jakich turniejach, mistrzostwach uczestniczył?

------------------------------------------------------

Dziekujemy za przesłanie zgłoszenia i przypominamy: 25.09 spotkanie orgnizacyjne!

Uwagi