Erasmus +

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży jest zaangażowane w realizację dwóch projektów w ramach programu UE Erasmus +.

 

„Trio to Success”

Naszymi partnerami  w projekcie są  Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  w Poznaniu, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego (Litwa) oraz organizacja pozarządowa Cometa Formazione (Włochy). Celem projektu jest wzmocnienie systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego poprzez doradztwo zawodowe, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz opisanie aktywnych, opartych na pracy metod nauczania.

Rezultaty naszych działań zostaną zaprezentowane w następujących produktach:

  • zbiór scenariuszy zajęć z doradztwa zawodowego dla osób pracujących z młodzieżą,
  • podręcznik dobrych praktyk w zakresie aktywnych, opartych na pracy metodach nauczania,
  • przewodnik aktywnych metod nauczania przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej,
  • model ścieżki wsparcia w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • film instruktażowy.

Projekt realizowany jest w okresie od listopada 2015r. do października 2017r.

 

Drugi projekt Young Goes Euro realizowany jest przez Miasto Poznań w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu oraz przedstawicielami z Wielkiej Brytanii, Słowacji
i Włoch (więcej informacji w zakładce odpowiadającej projektowi).