Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych

W tym miejscu będą mieć Państwo  okazję do przyjrzenia się różnym aspektom pracy doradcy zawodowego z uczniem niepełnosprawnym: zarówno w zakresie zadań doradcy,
sfer psychofizycznych ucznia podlegających ocenie przydatności do zawodu, jak też dysfunkcji zdrowotnych ograniczających wybór zawodu.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat szkół ponadgimnazjalnych
w naszym mieście, które kierują swoją ofertę do uczniów niepełnosprawnych.