Rekrutacja 2017/2018

Tegoroczna rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia zostanie przeprowadzona w dwóch terminach:
– od 4 do 18 maja wniosek o przyjęcie do szkoły składają uczniowie zamierzający podjąć naukę w oddziałach dwujęzycznych lub klasach sportowych / klasach mistrzostwa sportowego
– od 22 maja do 9 czerwca wniosek o przyjęcie do szkoły składają uczniowie, którzy wybrali pozostałe typy oddziałów.

Informator o oddziałach, w tym o przedmiotach punktowanych podczas rekrutacji do poszczególnych klas znajduje się tutaj: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Na tej samej stronie należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły.
Zachęcamy, aby przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładce Dokumenty, zwłaszcza z Zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

TUTAJ można znaleźć prezentację Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2017/18, przygotowaną przez zespół CDZdM.