CIEKAWOSTKI

W tym miejscu będą mieć Państwo okazję poszukać inspiracji, pogłębić motywację do sukcesywnego wzbogacania warsztatu, ale też przyjrzeć się swojej pracy  z nieco innej perspektywy. Miejsce to ma również służyć autorefleksji. 

 

 

AKRONIM SOLER

w sytuacji poradniczej czyli  5 podstawowych zasad
w komunikacji niewerbalnej (nie tylko z uczniem):

 

 

S –  patrzeć bezpośrednio (squarely), okazując chęć współpracy

O– przyjąć otwartą (open) postawę

L– pochylić się (lean) czasem w kierunku ucznia, podkreślac uwagę  i  zainteresowanie

E– utrzymywać kontakt wzrokowy (eye), lecz nie wpatrywać się

R – pozostać rozluźnionym (relaxed) przez cały czas trwania spotkania.

(za: B. J Ertelt, W. E Schultz, „Podstawy doradztwa kariery”, NFDK, Warszawa-Kraków, 2010).