Debaty Oksfordzkie GPS przedsiębiorczego ucznia – Na szlaku do przedsiębiorczości

DSCN0226

Nowa edycja turnieju debat oksfordzkich „Na szlaku do przedsiębiorczości”

Turniej Debat odbędzie się podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w listopadzie bieżącego roku. Rozgrywki poprzedzi seria warsztatów mająca na celu nauczenie się przez młodych ludzi sztuki wystąpień publicznych, artykułowania własnych poglądów oraz argumentowania we właściwy sposób. Przewidziane jest również seminarium merytoryczne dotyczące tez dyskutowanych podczas pojedynków. Cykl spotkań warsztatowych rozpocznie warsztat integracyjny, który odbędzie się na początku października 2015 roku.

Ponadto nauczycieli oraz opiekunów drużyn zapraszamy na spotkanie organizacyjne 25 września br. o godzinie 12:30.

O wszelkich działaniach w ramach turnieju będziemy informować na naszej stronie na bieżąco.

Debaty Oksfordzkie to specyficzny sposób debatowania, w którym uczestnicy siłę swojej wypowiedzi opierają nie na eskalacji emocji, wyśmiewaniu bądź obrażaniu przeciwnika, lecz na merytorycznych argumentach oraz rzeczowej i klarownej wypowiedzi. Chociaż może wydawać się to proste, w istocie jest sztuką niełatwą i wymagającą wielu ćwiczeń.

 Opis debat realizowanych w 2014 roku.

Warsztaty Debat Oksfordzkich miały na celu przygotowanie kilku grup złożonych  z uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w eliminacjach Debat Oksfordzkich, które odbędą się już w listopadzie. Zajęcia te odbyły się 29.09. oraz 13.10. Brały w nich udział łącznie cztery drużyny. W pierwszym z terminów pod okiem Agnieszki Szelągowskiej zasady debatowania w oksfordzkim stylu oraz sztukę argumentacji trenowały zespoły reprezentujące Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu oraz Technikum z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu. Natomiast 13.10. umiejętności w tym zakresie zdobywali uczniowie XXIX Liceum w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu i Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, których przygotowywał Dominik Zasada.

 

Młodzież biorąca udział w warsztatach miała okazję nie tylko zapoznać się z zasadami uczestnictwa w debatach oksfordzkich w teorii, ale także przeżyć po raz pierwszy udział w debacie, której teza brzmiała: „Otworzenie własnej firmy świadczy o przedsiębiorczości i kreatywności osób wchodzących na rynek pracy.” Po każdej ze stron debaty zasiadło 4 przedstawicieli propozycji oraz 4 reprezentantów opozycji. Pozostali uczestnicy pełnili funkcje: Sekretarza, Marszałka, Publiczności oraz Sędziów.

 

Jako że formuła debat oksfordzkich opiera się na konstruowaniu celnych i zwięzłych wypowiedzi, wymaga od uczestników rzetelnego przygotowania oraz przedstawiania jedynie merytorycznych argumentów. Zanim więc uczniowie wcielili się w role debatantów, w swoich grupach podzielili się rolami, przygotowali argumentację (za bądź przeciw tezie) oraz próbowali przewidzieć argumenty strony przeciwnej, aby móc je szybko i trafnie odeprzeć.

 

Przeprowadzona na koniec warsztatów debata zapewniała zarówno uczestnikom jak i widzom dawkę dużych emocji w miłej i kulturalnej atmosferze. Walka pomiędzy stronami była zacięta, wybór zwycięzcy był niezwykle trudny i losy drużyn wahały się do ostatnich chwil. Prócz głosowania na reprezentantów propozycji lub opozycji, odbyły się także wybory Najlepszego Mówcy. Najlepszym Mówcą pierwszych warsztatów został Dawid, przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w trakcie drugich zajęć wyróżniony został zaś Jakub z XXIX Liceum w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej.

 

Wszystkim uczestnikom Warsztatu Debat Oksfordzkich dziękujemy za obecność i aktywny udział, a zarazem zachęcamy do udziału w Warsztacie Erystycznym, który odbędzie się już 22.10. oraz 23.10. w godzinach 12:30-15:00. Udział w tych zajęciach pozwoli nie tylko zdobyć wiedzę na temat poprawnego wypowiadania się, ale także w praktyce sprawdzić  swoje umiejętności i zastosować zdobyte informacje. Po tych intensywnych godzinach pracy i zabawy z pewnością wzrośnie skuteczność oraz atrakcyjność wypowiedzi wszystkich uczestników. Warsztat erystyczny poprowadzi Pan Jan Piosik.

Zapraszamy!

kih

DSCN0218 DSCN0230

DSCN0208 DSCN0265 DSCN0289

DSCN0232