Cztery najmocniejsze trendy nowoczesnego rynku pracy.

Rozwój nowoczesnych technologii oraz zmiany w tradycyjnym postrzeganiu kariery zawodowej przez społeczeństwo mają swoje odzwierciedlenie w rynku pracy, który całkiem gładko przyswaja nowości i dynamicznie na nie reaguje. Inicjatorami tej ewolucji są w dużej mierze sami pracownicy, którzy stwarzają sobie zarówno nowe możliwości, jak i nieznane dotąd wyzwania. Początek roku 2017 pokazuje nam, w jakim kierunku zmierza sektor zawodowy, które zjawiska zyskują na popularności i czego oczekujemy od swojego miejsca pracy.  

Więcej:

Źródło: http://www.hrnews.pl