Bliżej demokracji – czwarta edycja projektu

Projekt „Bliżej Demokracji” to czwarta edycja polsko-gruzińsko-ukraińskiej szkoły liderów organizowanej wspólnie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Naszym partnerem po stronie Gruzji jest organizacja pozarządowa Student-Youth Council, której działalność skupia się głównie na integracji lokalnej młodzieży i stwarzaniu jej możliwości aktywnego udziału w życiu publicznym w ramach procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

„Bliżej Demokracji” to tygodniowa szkoła, podczas której uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność społeczną i będzie doskonałą okazją do ich rozwoju. Warsztaty, zajęcia prowadzone będą przez zawodowych trenerów, dziennikarzy oraz ludzi ze świata biznesu i mediów. Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mogli porozmawiać z ważnymi osobistościami polskiego życia publicznego.

więcej