Bezrobocie absolwentów m. Poznania

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze szczególnym zainteresowaniem przygląda się sytuacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, o czym świadczy dedykowana tej grupie strona internetowa.