Author Archives: admin

Opis projektu

NAZWA PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT

więcej

Oferta dla szkół ponadgimnazjalnych

Oferta dla poznańskich szkół ponadgimnazjalnych na działania z zakresu doradztwa zawodowego świadczone przez zespół pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM) na rok szkolny 2017/2018. Warunkiem nawiązania współpracy z CDZdM jest wypełnienie i dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) formularza zgłoszeniowego do dnia 22 września 2017 roku do godz. 15.00. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.    

więcej

Oferta dla oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych

Oferta dla poznańskich szkół podstawowych na działania z zakresu doradztwa zawodowego świadczone przez zespół pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM) na rok szkolny 2017/2018. Warunkiem nawiązania współpracy z CDZdM jest wypełnienie i dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) formularza zgłoszeniowego do dnia 22 września 2017 roku do godz. 15.00. Zgłoszenia po tym terminie nie będą

więcej

Polak coraz bardziej mobilny

Już prawie trzech na czterech Polaków jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania ze względu na pracę. Przewyższamy tu nawet lekko globalną średnią wyróżniając się też chęcią do wyjazdu na inny kontynent. więcej zródło:http://www.ekonomia.rp.pl

więcej

Warsztat w poszukiwaniu talentów

W warsztacie uczestniczyło 12 uczniów z poznańskich gimnazjów nr 9 i 35. Podczas warsztatu uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat własnych możliwości. Poznali odmienne znaczenie talentu, rozumianego jako łatwość pewnych zachować oraz sposobów reagowania w życiu codziennym, jak i środowisku pracy. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem rozmaitych metod kształcenia, które czyniły warsztat niezwykle ciekawym i cennym przeżyciem.

więcej
1 2 3