Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Jednostka Miasta Poznań działa na rzecz uczniów poznańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Oferta Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży:

Dla szkół: zajęcia seminaryjne i warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dla nauczycieli: konsultacje dotyczące Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Standardów Doradztwa Zawodowego

Dla uczniów: konsultacje indywidualne podczas których doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje osobowościowe i preferencje zawodowe oraz udzieli informacji niezbędnych w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej przez ucznia. Spotkania indywidualne z doradcą odbywają się w siedzibie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Zapisy na konsultację z doradcą przyjmujemy osobiście w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży lub telefonicznie.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych prosimy, aby na konsultacje zgłaszał się sam zainteresowany uczeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń od rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konsultacja indywidualna obejmuje jedno lub dwa spotkania trwające od jednej do dwóch godzin.

Wszystkie usługi oferowane przez Centrum są bezpłatne.