GPS ucznia

 

05-07 maja - Rozgrywki Gry Strategiczne - prowadzący Pani Profesor Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny

24 kwietnia 2014 - Wycieczka do firmy Solaris

28 maj 2014 - Wycieczka do firmy Volkswagen

 

 

Zapraszamy chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
na innowacyjny warsztat  "Thinking design" - mój pierwiastek
przedsiębiorczości.

Warsztat odbędzie się 25.02.2014 w Centrum Doradztwa Zawodowego
dla Młodzieży w godz. 12.00-15.00.

 

Podczas warsztatu uczniowie będą mogli wymyślić pomysł na własny biznes i sprawdzić go w działaniu.   

Za dużo nie chcemy zdradzać, ponieważ najważniejsze jest dla nas aby uczniowie w dniu warsztatu mieli otwarte umysły. Uprzedzanie faktów mogłoby popsuć efekt, nie powinni na nic konkretnego  nastawiać się przed warsztatem.   

Liczba miejsc ograniczona.   

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.02.2014 przesyłając na adres e-mail a.rzepka@cdzdm.pl imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, lub dzwoniąc do Centrum Doradztwa.

Warto skorzystać z tej ofert, tym bardziej, że osobą prowadzącą zajęcia będzie wieloletni praktyk biznesu Pan Adam Olszewski z Centrum Superkomputerowo Sieciowego w Poznaniu.

Warsztat nie był jeszcze realizowany w ramach żadnych z przeprowadzanych zajęć,  jest to całkiem nowa propozycja jaką dla was mamy.

Zachęcamy każdą zainteresowaną osobę.

 

Pierwszy Warsztat dla Alumnów -  kontynuacja projektu „GPS przedsiębiorczego ucznia”.

 

18 listopada 2013 roku odbył się pierwszy warsztat dla Alumnów pt.: Mam pomysł na biznes – co dalej? Jak założyć swój własny Start Up. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Szczęsny z IQbatora Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego.

W warsztacie udział wzięło udział 16 uczniów z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Uczestnicy mieli okazję poznać zasady tworzenia Start Up’u oraz możliwość stworzenia planu działania w związku z wdrażaniem w życie pomysłu na własny biznes.

W lutym’2014 odbędzie się warsztat poświęcony innowacyjności w biznesie. Już teraz serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów wkrótce.

 

 

 

Poznański Wykład o Przedsiębiorczości - Alumni

 

„Skąd ta nasza przedsiębiorczość?” zadał pytanie sobie i audytorium profesor UAM doktor hab.  Przemysław Matusik podczas wykładu prowadzonego w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania w dniu 21 listopada 2013r. Był to czwarty – a pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 – Poznański Wykład o Przedsiębiorczości. Cykl tych spotkań jest częścią programu GPS Przedsiębiorczego Ucznia przeznaczonego dla uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, jednak tym razem oprócz uczniów wykładu wysłuchali także stypendyści Programu im. Lane'a Kirklanda studiujący na poznańskich uczelniach.

Wykład poprzedzony był krótkim wprowadzeniem pana Tomasza Kaysera, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, który wyjaśnił, na czym polega postawa przedsiębiorcza oraz jakie jest znaczenie przedsiębiorczości poszczególnych osób dla całej społeczności miasta. Ów wstęp posłużył także jako uzasadnienie, dlaczego Poznań organizuje poświęcone przedsiębiorczości spotkania dla swoich młodych obywateli.

Jaka jest więc  historia poznańskiej i wielkopolskiej przedsiębiorczości? Poszlaki kierują uwagę badaczy już do czasów neolitu. Jak dowodzą archeologowie bowiem puchary lejkowate z tamtego okresu znajdowane na naszych ziemiach cechują się większą starannością wykonania niż naczynia wydobywane u zachodnich sąsiadów. Jednakże bardziej wiarygodnych źródeł wielkopolskiej przedsiębiorczości zdaniem pana Profesora warto szukać w bliższej historii, a szczególnie w okresie … zaborów. To wtedy bowiem zmuszeni trudną sytuacją i opresjami ze strony Prus poznaniacy musieli niejako  „radzić sobie sami”. Pewnym szczęściem w nieszczęściu okazała się względna stabilność pruskiego prawa, umożliwiająca realizowanie planów i celów, a także obowiązek szkolny wprowadzony w całych Prusach bardzo wcześnie, bo już w latach dwudziestych XIX wieku.  A co z prekursorami poznańskiej przedsiębiorczości? W poczet głównych inicjatorów działań organizacyjnych zaliczyć należy Dezyderego Chłapowskiego, który… po prostu chciał się dorobić i wyjechał w tym celu do Wielkiej Brytanii. Tam zatrudnił się na farmie jednocześnie przyglądając się wykorzystywanej w rolnictwie technologii. Gdy wrócił do kraju zaszczepił u nas rozwiązania podpatrzone u Anglików. Podobnie Hipolit Cegielski pierwsze szlify przedsiębiorcy zdobywał w Berlinie gdzie uczył się, jak profesjonalnie prowadzić sklep z narzędziami metalowymi. Potem otworzył własny w Poznaniu. Czy te historie nie przypominają nam czegoś z aktualnej sytuacji? Zapytamy, dlaczego młody Chłapowski i Cegielski nie zostali na Zachodzie? Smutna prawda, Polacy zarówno w Prusach , jak i w Wielkiej Brytanii nierzadko traktowani byli jako pracownicy drugiej kategorii i natrafiali na „szklany sufit”. Ich kariera mogła się rozwijać, ale tylko do czasu. Czyżby i to brzmiało znajomo? Cóż, może warto zatem uczyć się na doświadczeniach z przeszłości i stosować nowoczesne rozwiązania w budowaniu silnych rodzimych marek na Naszej Wielkopolskiej Ziemi?

 

Debata oksfordzka 24-25 kwietnia 2013

Projekt „GPS przedsiębiorczego ucznia” realizuje debatę oksfordzką, w której biorą udział uczniowie poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Informujemy, że:

Eliminacje rozpoczną  się 24 kwietnia o  11.30. Temat debat w tym dniu
brzmi następująco: „Polskie firmy rodzinne radzą sobie lepiej z kryzysem niż duże przedsiębiorstwa”. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 przy
ul. Działyńskich 4/5.

25 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się debata finałowa (na dużym ringu
w pawilonie nr 15 na terenie MTP). Temat debaty finałowej brzmi następująco: „Otworzenie własnej firmy świadczy o przedsiębiorczości i kreatywności osób wchodzących na rynek pracy”. Marszałkiem debaty finałowej będzie Pani Agnieszka Szelągowska, w skład jury poznamy na finale debat.

Zaproszenie do udziału w projekcie „GPS ucznia przedsiębiorczego”

Stowarzyszenie Wielkopolskich Doradców Kariery „WiDoK” i Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (partner merytoryczny) zachęcają uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, działalności pro-przedsiębiorczej oraz aktywnego poszukiwania pracy, jaką dysponują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Miasta Poznania, poprzez przeprowadzenie:

 • warsztatów pt. „Jak być przedsiębiorcą” dla  pełnoletnich uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych,
 • „Poznańskich wykładów o przedsiębiorczości” dla wszystkich chętnych uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych,
 • debat oksfordzkich wśród pełnoletnich uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Główny Cel Projektu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, działalności pro-przedsiębiorczej oraz aktywnego poszukiwania pracy, jaką dysponują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Miasta Poznania.
 2. Przygotowanie uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych do samodzielnego obserwowania zmian na rynku pracy.
 3. Rozpoznanie i rozwinięcie umiejętności: przedsiębiorczych, aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych wśród  uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących działań:

 1. Dwie edycje warsztatów pt. „Jak być przedsiębiorcą” dla  pełnoletnich uczniów poznańskich szkół,
 2. Dwie edycje debat oksfordzkich dla  pełnoletnich uczniów poznańskich szkół,
 3. Dwa wykłady w ramach „Poznańskich wykładów o przedsiębiorczości”,
 4. „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości”, na którą m.in. składać się będą finał debat oksfordzkich i wykład,

I. Dwie edycje warsztatów dla uczniów z zakresu przedsiębiorczości

Warsztaty składać się będą z 9 bloków zajęciowych. Uczniowie dzięki warsztatom będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Zajęcia będą polegały głównie na pracach w mniejszych zespołach w celu przyswajania wiedzy przez ćwiczenia, m.in. analiza SWOT na przykładach, pisanie biznesplanu, kompletowanie dokumentów do banków, wypełnienie formularzy do założenia działalności gospodarczej.

Ramowy program każdej edycji warsztatów przewiduje zajęcia o tematyce:

 • Czym jest przedsiębiorczość?  
 • Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi
  Badanie predyspozycji.              
  Spotkanie z doradcą personalnym – odkurz swoje CV i wystartuj…
 • Sytuacja na rynku pracy, w gospodarce, w tym w branży aktywności przedsiębiorczej
 • Pisanie projektów młodzieżowych
 • Biznesplan
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej – co wybrać?
 • Kredyt a pożyczka – różnice. Na co zwrócić uwagę zawierając umowę kredytu/pożyczki. Case study na podstawie pożyczki JEREMIE
 • Zakładanie Działalności Gospodarczej

II. Poznańskie wykłady o przedsiębiorczości (3 w trakcie trwania projektu)

Ideą „Poznańskich wykładów o przedsiębiorczości” jest wskazanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych Miasta Poznania najlepszych przykładów przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie i którzy wskazują jako źródło inspiracji poznański etos pracy oraz prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą na terenie Poznania lub Wielkopolski.
Ponadto wykłady mają stanowić inspirację dla uczniów w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej oraz uczyć świadomości odpowiedzialności za swój rozwój zawodowy, a także kształtować wśród młodych ludzi pozytywny obraz przedsiębiorcy.
Wnioskodawcy zamierzają zaprosić do udziału w wykładach uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Poznania. Finałowy wykład o przedsiębiorczości odbędzie się podczas Poznańskich Dni Przedsiębiorczości organizowanych od 2011 r. przez Miasto Poznań.
Uczestnikom warsztatów oraz debat oksfordzkich wykłady pozwolą poznać znane przedsiębiorcze osobistości. Młodzież będzie mogła skonfrontować (porównać) własne doświadczenia z doświadczeniem prelegenta.

 

Harmonogram „Poznańskich wykładów o przedsiębiorczości”

III. Debaty oksfordzkie o gospodarce pod patronatem Stowarzyszenia Szkoła Liderów (eliminacje szkolne, półfinały oraz finał w trakcie „Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości”)

Celem „Debat o gospodarce” jest zachęcenie młodych ludzi do poszerzania wiedzy o gospodarce, zachodzących w niej procesach oraz możliwościach ich kształtowania.

Debaty przeprowadzone zostaną w dwóch edycjach szkoleniowych. W każdej z debat weźmie udział 5 zespołów 3 osobowych. Na koniec projektu w trakcie akcji „Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości” zorganizowany zostanie finał debat, podczas którego wszystkie 10 zespołów będzie walczyć o główną nagrodę: wyjazd do Warszawy na konferencję dotyczącą tematu związanego z przywództwem i liderstwem prowadzoną przez Szkołę Liderów. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat wygrania debaty oksfordzkiej i uczestnictwa w konferencji.

Uczestnicy (zespoły 3 osobowe) debat przygotowywać będą się do udziału w dyskusji na zadany temat gospodarczy pod kierunkiem nauczyciela podstaw przedsiębiorczości. Tematy debat zostaną przygotowane przez Wnioskodawcę przy współpracy ze Stowarzyszeniem Szkoły Liderów. Pierwszą i drugą debatę poprowadzi specjalista ze Stowarzyszenia Szkoły Liderów. Finał debat oceniać będzie 3 osobowe jury.

Harmonogram debat oksfordzkich przedstawia się następująco:

 1. Debata oksfordzka 1 edycja, termin styczeń 2013, Sala Szkoleniowa Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.
 2. Debata oksfordzka 2 edycja, termin marzec 2013, Sala Szkoleniowa Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.
 3. Finał debaty, termin 25.04.2013, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

IV Akcja „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości” (jednodniowa akcja, w trakcie której uczniowie poznańskich szkół ponadgimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w dedykowanych im zajęciach na temat przedsiębiorczości: wykładach, warsztatach oraz finale debat o gospodarce).

Akcja „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości” ma stanowić podsumowanie całorocznych działań prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w ramach projektu „GPS przedsiębiorczego ucznia”, tzn. warsztatów dla uczniów, debat oksfordzkich o gospodarce oraz „Poznańskich wykładów o przedsiębiorczości”. W ramach akcji „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości” Wnioskodawca planuje szeroką ofertę do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu promowania przedsiębiorczości oraz wiedzy o gospodarce:

- warsztaty dotyczące badania zdolności przedsiębiorczych oraz rozwoju własnej kariery zawodowej

- specjalną edycję „Poznańskich wykładów o przedsiębiorczości”;

- finał „Debat o gospodarce”. Finał oceniany będzie przez 3 osobowe jury składające się ze znanych przedsiębiorców i przedstawicieli polityki oraz przedstawiciela Szkoły Liderów.

 

Odbiorcy projektu:

Projekt kierowany jest do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy odczuwają potrzebę poszerzenia zakresu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze przedsiębiorczości.

Zasady rekrutacji uczniów do udziału w warsztatach pt. „Jak być przedsiębiorcą”:

Zainteresowani uczniowie muszą wypełniać formularz „chęci uczestnictwa” i przez dyrektora swojej szkoły lub osobiście przesyłać do koordynatora projektu. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 pełnoletnich uczniów.
O ostatecznym wyborze kandydatów będzie rozstrzygała kolejność zgłoszeń.

Warsztaty skierowane są bezpośrednio do pełnoletnich uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych III klas liceum ogólnokształcącego i technikum oraz II i III klas zasadniczych szkół zawodowych.

Zasady udziału w „Poznańskich wykładach o przedsiębiorczości”:

Rekrutacja na każdy wykład będzie prowadzona niezależnie poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa do organizatora projektu. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy nauczycieli przedsiębiorczości do zaangażowania w proponowane wykłady.

Zasady udziału w debatach oksfordzkich:

Debaty skierowane są bezpośrednio do pełnoletnich uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych III klas liceum ogólnokształcącego i technikum oraz II i III klas zasadniczych szkół zawodowych.

Rekrutacja zespołów będzie opierała się na zgłoszeniu poprzez formularz. W przypadku dużej ilości chętnych będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Następnie zostanie wyłonionych 5 zespołów 3 osobowych. W finale debat (25 kwietnia 2013 r.) wezmą udział wszystkie zespoły.

 

Miejsce realizacji projektu i jego zasięg:

Projekt skierowany jest do uczniów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych i poszczególne jego etapy będą realizowane w instytucjach na terenie miasta Poznania.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem (61) 851 97 84.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres: a.rzepka@cdzdm.pl lub Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań.

 

Polski