Monthly Archives: Listopad 2017

I Młodzieżowe Forum

Dnia 26 października 2017 roku w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu odbyło się I Młodzieżowe Forum Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród uczniów techników oraz branżowych szkół I stopnia poradnictwa kariery i promowanie postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkole. Wydarzenie

więcej